Individuell chefscoachning och ledarutveckling

Som VD eller chef och ledare kan det vara svårt att lyfta rollkritiska frågor med kollegor eller medarbetare. Ditt privata nätverk förstår dig inte riktigt eller att du inte vill dela dina funderingar med dessa personer. Det kan även vara så att du har ett arbetsschema som gör att det är omöjligt att boka in dig på en öppen utbildning för din egna utveckling. Då kan Individuell chefscoachning och ledarskapsutveckling vara för dig.

Då är det värdefullt att ha ett oberoende bollplank som förstår dina utmaningarna, dina svåra beslut och som kan utmana dina lösningar och ge dig återkoppling på dina tankar och idéer.

Med oss kan du även skräddarsy din personliga utveckling inom strategisk affärsutveckling och ledarutveckling, där din kalender och tillgänglighet styr vårt  arbete tillsammans. 

Nätverk med certifierade ledarskapscoacher och mentorer

I våra coachinguppdrag samarbetar med individer som har många års erfarenheter från individuell chefscoachning inom företagande och ledarskap. Några av dem har även valt att certifiera sig som professionella coacher. Se vårt nätverk av samarbetspartners och coacher.

Chefscoachning och ledarutveckling

Individuell chefscoachning inom olika discipliner

Vi arbetar med ett nätverk av externa professionella coacher, mentorer och utbildare. Experterna har väl underbyggd kunskap och stor erfarenhet inom nedanstående områden kopplat till din professionella yrkesroll som vd, chef eller ledare eller till dig som människa. 

Strategisk affärsutveckling

Transformativt ledarskap

– Marknadsstrategi och försäljning. Läs mer här
– Organisation och företagets utveckling. Läs mer här
– Ekonomisk tillväxt och lönsamhet. Läs mer här.
– Digital marknadsföring. Läs mer här
– Juridiska frågor immaterialrätt, avtalsrätt mm. Läs mer här.
– Internationalisering och export i alla världsdelar. Läs mer här. 

– IDI-360 Kommunikations- och beteendeprofil. Läs mer här.
– Kommunikation – Business English. Läs mer här
– Personlig utveckling med Kärnkvadranten. Läs mer här
– Förändringsledning. Läs mer här. 
– Medarbetarutveckling och engagemang. Läs mer här.
– Tillväxtledarskap i det dagliga. Läs mer här

Auxentum-Överenskommelse svartvit e1641382491610

Prisplan och våra paket för individuell chefscoachning

Våra priser hittar du här 

Kontakta oss för ett samtal om individuell chefscoachning

Hör av dig till oss för ett samtal om dina funderingar och utmaningar som ledare. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig att finna det du söker i vårt nätverk. 

Kontakta oss via kontaktformuläret  eller ring på 070-3901090 .