Våra priser 2022

Priser för 2022

Vi genomför våra konsultuppdrag i styrelser och ledningsgrupper utifrån dagsarvode för hel- och halvdag utan begränsningar i antal deltagare. Det innebär att kostnaden per deltagare minskar. Vid större grupper rekommenderar vi att investera i antalet processledare. Vi kan genomföra våra uppdrag i digitala- och i fysiska arbetsprocesser. 

Affärs- och ledningsutveckling i företagsanpassade uppdrag

Individuell chefscoachning; med och utan företagsavtal

(Samtliga priser anges exklusive moms)

Arvoden:
– Halvdag, 15,000 kr/processledare. 
– Heldag,   25,000 kr/processledare. 

Utvecklingsverktyg per deltagare i processen:
– Affärsmodell Canvas A3, I & II + arbetshäfte, 900 kr/styck
– Affärsmodell Canvas A3, III + arbetshäfte, 600 kr/styck
– Strategi Canvas A3, IV + arbetshäfte; 2,000 kr/styck
– Rollkritisk Arbetsbeskrivning + arbetshäfte, 1,900 kr/styck
– IDI Beteende- & kommunikationsprofil, 2,000 kr/styck
– Core Qualities – Kärnkvaliteter + arbetsbok, 500 kr/styck

 

(Samtliga priser anges exklusive moms)

Chefscoachning med företagsavtal:
Företagsavtalet är ett abonnemangsavtal där olika personer kan nyttja våra coacher efter avrop. Avtalet skrivs under maximalt tio månader med start och slutdatum. Faktureras inför uppstart. 

Arvoden:
– Paket á 1 till 9 timmar, 1,900 kr.
– Paket á 10 till 19 timmar, 1,700 kr.
– Paket á 20 timmar och mer, 1,500 kr.

Chefscoachning utan företagsavtal:
Chefscoachning utan avtal genomförs efter förfrågan. Vi erbjuder ett individuellt upplägg för om 4,5 timmar. 

Arvoden:
-Paket á 4,5 timmar, 10,900 kr.