Våra priser 2022

Priser för 2022

Vi genomför våra konsultuppdrag i styrelser och ledningsgrupper utifrån dagsarvode för hel- och halvdag utan begränsningar i antal deltagare. Det innebär att kostnaden per deltagare minskar. Vid större grupper rekommenderar vi att investera i antalet processledare. Vi kan genomföra våra uppdrag i digitala- och i fysiska arbetsprocesser. 

Affärs- och ledningsutveckling i företagsanpassade uppdrag

Individuell chefscoachning; med och utan företagsavtal

(Samtliga priser anges exklusive moms)

Arvoden:
– Halvdag, 15,000 kr/processledare. 
– Heldag,   25,000 kr/processledare. 

Utvecklingsverktyg per deltagare i processen:
– Affärsmodell Canvas A3, I & II + arbetshäfte, 900 kr/styck
– Affärsmodell Canvas A3, III + arbetshäfte, 600 kr/styck
– Strategi Canvas A3, IV + arbetshäfte; 2,000 kr/styck
– Rollkritisk Arbetsbeskrivning + arbetshäfte, 1,900 kr/styck
– IDI Beteende- & kommunikationsprofil, 2,000 kr/styck
– Core Qualities – Kärnkvaliteter + arbetsbok, 500 kr/styck

 

(Samtliga priser anges exklusive moms)

Chefscoachning med företagsavtal:
Företagsavtalet är ett abonnemangsavtal där olika personer kan nyttja våra coacher efter avrop. Avtalet skrivs under maximalt tio månader med start och slutdatum. Faktureras inför uppstart. Nedanstående priser är per timme och genomförande på Zoom. 

Vid fysiska möten tillkommer kostnader för restid och milersättning för bil, tåg, buss och taxi. 

Arvoden:
– Paket á 1 till 9 timmar, 1,900 kr.
– Paket á 10 till 19 timmar, 1,700 kr.
– Paket á 20 timmar och mer, 1,500 kr.

Samtliga coachningpaket faktureras vid bekräftande av uppdrag. 

 

Chefscoachning utan företagsavtal:
Chefscoachning utan avtal genomförs efter förfrågan. Vi erbjuder ett individuellt upplägg för om 4,5 timmar. 

Arvoden:
-Paket á 4,5 timmar, 10,900 kr.