Auxentum utvecklar ekonomisk tillväxt.
Vi gör affärsutveckling begriplig.

I mer än tjugo år har vårt arbete handlar om att utveckla företag, organisationer och människor. Vi har genomfört uppdrag för allt från nystartade företag, mindre företag, medelstora företag och stora globala företag. I dessa uppdrag har vi utbildat tusentals individer; ledningsgrupper, styrelsemedlemmar, medarbetare och chefer på alla nivåer.  

Det finns så många fina företag och entreprenörer i Sverige. De har tagit olika vägar och fatta olika strategiska beslut för att nå dit där de är idag, men de kan och vill mer. Men även om viljan finns så saknas emellanåt förmågan att jobba strukturerat med affärsutveckling och att skapa ekonomisk tillväxt. Det är företag och organisationer som dessa som vi brinner för att hjälpa.

Auxentum är en sammanslagning av två latinska ord; Auxilium Incrementum som betyder hållbar tillväxt. Vår mission är att hjälpa medelstora företag att utveckla hållbar och lönsam tillväxt. Vi ser oss själva som en tillväxtkatalysator för företag. 

Individuell chefscoachning

I många uppdrag arbetar vi som coacher och mentorer. Vi synliggör människors potential och utmaningar kopplat till chefs- och ledarroller. Samtalen har handlat om allt tänkbart som chefer kan uppleva i sina roller, från oro att duga som chef till att ta avgörande beslut för företagets överlevnad.  

Oavsett om det rör sig om den löpande, dagliga verksamheten eller större projekt och förändringar är coachning en effektiv metod för att hjälpa företaget att skapa ekonomisk tillväxt. 

Affärsutveckling och ledarutveckling

Under de senaste tolv åren är vårt fokus på affärsutveckling, ledningsgruppsutveckling och ledarutveckling. Med vår mångåriga erfarenhet från den operativa sidan förstår vi var fällorna och återvändsgränderna kan finnas. Vi har själva upplevt motgångar och utmaningar (eller möjligheter till lärande) när det kommer till affärsutveckling, förändringar, ledarskap och implementeringen av strategier. Vi säger att ”we´ve walked the talk”.  

Nära till akademiska världen

En av de saker som gör oss unika är att vi kombinerar våra egna arbetslivserfarenheter med en nära samverkan med den akademiska sidan. Vi arbetar nära och det ger oss nya intressanta rön från forskningen på området. Genom att kombinera egna erfarenheter med forskningen har vi en stor kunskapskälla som vi delar med oss av, oavsett om det handlar om strategisk affärsutveckling, ledningsgruppsutveckling och ledarutveckling. 

Auxentum främjar ekonomisk tillväxt

Tony Wetter, Auxentum Organisationsutveckling AB

"Vi ser oss själva som en tillväxtkatalysator för företag"

Fokus på affärsutveckling, ledarskap och ekonomisk tillväxt under många år

År 1996 blev jag klar med mina akademiska studier; Civilekonom, Master i Organisationsutveckling. Jag tillbringade sex år på olika lärosäten, i Sverige och utomlands, för att lära mig mer om hur man utvecklar och driver företag.  Därefter har jag utvecklat min egen medvetenhet och erfarenheter kring företagande och företagsutveckling.

Personligen har jag själv alltid arbetat i tjänstelevererande företag, med fokus på affärsutveckling, ledarskap och ekonomisk tillväxt. Jag har samlat på mig erfarenheter i olika roller som utbildare, processledare, chefstöd, mentor, projektledare, säljare, försäljningschef, utbildningsansvarig, vd och affärsområdeschef. Jag har även startat, utvecklat och avvecklat egna bolag. Allt detta sammantaget gör att jag har stor förståelse för företagarens vardag och utmaningar och jag har också många beprövade sätt att möta dessa personer. 

"Det räcker inte att det är ljust i rummet för kunna se.
Vi behöver även vilja, våga och kunna öppna våra ögon"

Alla människor utvecklas på uppgifter och bidrar till ekonomisk tillväxt

Vi vet att alla människor utvecklas mot självgående på arbetsuppgifter så som att administrera, producera, paketera, erbjuda lösningar, transportera lösningar och att räkna pengar. Dessa uppgifter är i regel väl definierade och lätta att begripa. Men när det kommer till affärsutveckling så ska allt detta ”väl definierade och lätta” – och mer därtill hanteras på en och samma gång.

Om vi dessutom adderar ”hur människor och vår hjärna fungerar” så behöver vi förståelse för inlärningsstilar, pedagogiska modeller, kommunikation, motivationsfaktorer, trygghet och oro mm. Det är nu det börjar bli komplext. 

Vi har paketerat all vår erfarenhet och kunskap i ett praktiskt användbart affärsutvecklingskoncept. Det baseras på väl underbyggd teori, praktiska arbets- och utvecklingsverktyg och en garanti att de människor som deltar kommer att utvecklas oavsett om det handlar om strategisk affärsutveckling, ledningsgruppsutveckling eller ledarutveckling. 

I vårt affärsutvecklingskoncept ingår de verktyg ni behöver för att skapa ekonomisk tillväxt

Företag investerar i det som genererar ett värde i form av lönsamhet och ekonomisk tillväxt. Alla styrelser och ledningar är beredda att investera tid och pengar när det finns en uppsida inom rimlig tid. För att kunna leverera på denna önskade tillväxt tillhandahåller vi med vårt koncept verktyg som: 

– utvecklar och skapar ett gemensamt språk kopplat till affärsutveckling och ledarutveckling.
– stärker chefers ledarskap både till sig själv och i möten med andra människor. 
– skapar en ökad medvetenhet om det transformativa ledarskapet inverkan på företagets tillväxt. 
– synliggör företagets affärsmodeller.
– engagerar samtliga deltagare i företagets affärsdrivande verksamhet.
– utvecklar och skapar en medvetenhet i styrelsen och ledningsgruppen.
– ökad förståelse för begrepp inom affärsutveckling.
– förståelse för idealkunder och deras irritationer.
– verktyg för att utveckla och synliggöra företagets kärnerbjudande. 
– ökad förståelse för företagets tillväxt (ekonomisk tillväxt och volymtillväxt).
– medvetenhet om affärsmodellens hållbarhetsperspektiv.
– förståelse för affärsmodellens skalbarhet.
– strategiutveckling utifrån affärsmodellen och marknadens nuläge & utveckling.
– förståelse för förändringar i organisationen. 
– konkreta taktiska tips inför implementering av strategi och operativa aktiviteter.
– individuell coachning kopplat till affärsutveckling. 

Transformativt ledarskap
Vi utvecklar människor att skapa ekonomisk tillväxt för företaget

Ensam är inte stark

Om du vill komma först – gör det själv. Om du vill komma långt – gör det tillsammans med andra. Vi arbetar tillsammans med konsulter som har liknande värderingar och har ett intresse av att hjälpa människor och företag att utvecklas och växa.

Är du intresserad att bli en del av nätverket? Kontakta oss gärna. 

Kontakta oss för att prata vidare om ekonomisk tillväxt

Är du intresserad av att utveckla ert företag? Kontakta oss för ett ”bra snack” om affärsutveckling och ekonomisk tillväxt. Du hittar ett kontaktformulär i vår huvudmeny högst upp.