Välkommen att ta kontakt för ett fysiskt eller digitalt möte via Teams eller Zoom!


    Veta mer om Hållbar Tillväxt för vårt företag.Veta mer om Tillväxtledarskap för vårt företag.Prova Auxentums webbkurs om Hållbar Tillväxt kostnadsfritt.Söka ett samarbete med Auxentum som utvecklingskonsult.Som student söka ett företag för att utföra ett examensarbete.Annan anledning.

    Du kan ringa +46 70 390 1090 eller maila mig direkt.