Utveckla och skapa hållbar organisk tillväxt!

Auxentum hjälper medelstora tjänsteföretag att växa organiskt, det har vi gjort sedan början av 2000-talet. Vi främjar våra uppdragsgivares tillväxt genom:
  • Strategisk affärsutveckling
  • Ledarutveckling
  • Individuell coachning
Arbetet börjar i styrelsen och/eller i ledningsgruppen där vi synliggör och utvecklar organisationens affärsmodell, tillväxtmål, strategiska prioriteringar och tillväxtstrategier. I den fortsatta processen stödjer vi implementering av de operativa aktiviteterna. Behöver du hjälp med att främja förändring och tillväxt i din organisation? Läs då mer om hur vi kan hjälpa er, eller kontakta oss för ett samtal.  
Auxentum avatar på fot

Våra erbjudanden

Affärsutveckling

I de företag som upplever att de behöver stöd i ledningsarbetet för att utveckla hållbar organisk tillväxt är Auxentum en erfaren strategisk samarbetspartner. Vi har agerat bollplank och en utvecklingspartner i två decennier på den svenska och nordiska marknaden för företag med upp till 250 anställda.

Tillväxtledarskap

Tillväxtledarskap för hållbar organisk tillväxt™ är uppdelad i två delar; en affärsmässig del och en kommunikativ del och som vilar på ett fundament av transaktionellt- och transformativt ledarskap. Du får verktyg som utvecklar din affärsmässiga kompetens och verktyg som utvecklar dina färdigheter att leda dina medarbetare.

Individuell coachning

Individuell coachning kan vara lösningen om du upplever att det är svårt att lyfta dina frågor i organisationen. Ditt privata nätverk har svårt att förstå dig. Då är det värdefullt att ha ett bollplank som ser utmaningarna i din ledarroll, dina beslut eller helt enkelt att få en professionell återkoppling på dina egna tankar.

Uppdragsgivare som vi har genomfört och genomför uppdrag för: