Utveckla och skapa tillväxt i tjänsteföretag!

Auxentum främjar tillväxt för människor och tjänsteföretag.
Vi kan bli er samarbetspartner och professionella stöd i arbetet med att utveckla och implementera företagets tillväxtmål.

Våra erbjudanden till tjänsteföretaget

När företagets tjänster är grunden till organisk hållbar tillväxt!

Ledningsgrupper i tjänsteföretag

Vi utvecklar ledningsarbetet med fokus på affärsutveckling och affärsmodellering för mellanstora tjänsteföretag. Vi bidrar med verktyg som strukturerar tillväxtresan och skapar ett ökat engagemang i organisationen. Vår metodik är uppbyggd från modern organisationsforskning kopplat till förändringsledning och tjänsteleveranser.

Tillväxtledare i tjänsteföretag

Utifrån företagets vision, tillväxtmål och strategiska prioriteringar utvecklar vi ledarskap och ledare att tillämpa tillväxtledarskap i implementering av organisationens tillväxtstrategier och tillväxtkarta. Med handfasta verktyg stärker vi fokusering på kundvärdet i företagets tjänste-erbjudande.

Tjänsteförsäljning

Vi introducerar konsultativ försäljning som ett stöd för företagets tillväxtresa. Målet är att nå långsiktig och ekonomiskt hållbar relation med kunderna. Tillsammans utvecklar vi strategier och ser över kompetensutveckling för att förstärka den konsultativa försäljningen.

Vårt fokus och vårt arbetssätt

Auxentum har sedan början av tjugohundratalet arbetat med att utveckla tjänsteleveranser i företag på den Nordiska marknaden. Vi har tränat människor i både tillväxtstödjande och tillväxtskapande roller i mindre och större tjänsteföretag med olika typer av tjänster; söktjänster, upplevelsetjänster och förtroendetjänster.  Vilka tillväxthinder är det ditt företag upplever just nu? 

Vårt arbete starter i ledningen för att synliggöra och säkerställa att företagets tillväxtram och tillväxtmotiv är synliggjort. Därefter utvecklar ni tillväxtstrategier utifrån strategiska prioriteringar och operativa aktiviteter.  Vi bidrar med handfasta verktyg för att underlätta implementering av organisationens tillväxtprocess.  Auxentum coachar organisationens arbete med att utveckla tjänsteförsäljningen mot existerande kunder och potentiella köpare vid behov. 

Vill du bli
kontaktad?

Har du funderingar kring företagets tillväxt eller vill veta mer om begreppen tillväxtledarskap och tillväxtskapare?

Välkommen att fylla i ett par uppgifter om dig så tar vi kontakt, förutsättningslöst och kostnadsfritt.

Tillväxt Online när det passar dig!

Ibland är det viktigt att själv kunna välja var, när och hur man bäst vill ta till sig ny kunskap. Som en del i det uppdrag vi utför åt våra kunder har vi även online-utbildningar.

Vi erbjuder ”Tillväxt-Online 100%”, ”Tillväxt-Online Seminarier” samt ”Tillväxt-Online Coaching”. Dessa ges som ett komplement till ”Lunch-till-Lunch Seminarier” och till den individuella coachningen, där vi möts i fysiska träffar.