Auxentum stärker företagets hållbara och lönsamma tillväxt

Auxentum hjälper mindre och medelstora tjänste- och tillverkande företag att synliggöra och utveckla affärsmodeller, affärsplaner och strategier för hållbar och lönsam tillväxt. Vi stärker våra uppdragsgivares utveckling genom:

  • Strategisk affärs- och företagsutveckling
  • Ledarskapsutveckling
  • Individuell chefscoachning

Läs mer om vår arbetsmetod eller kontakta oss för ett samtal.

Transformativt ledarskap

Strategisk affärsutveckling med affärsmodeller och implementering av transformativt ledarskap

Affärsutveckling med fokus på hållbar och lönsam tillväxt

Affärsutveckling har som mål att synliggöra strategier, formulera taktik och planera för operativa aktiviteter.

Lyckad affärsutveckling bygger på en tydlig process, ett beprövat arbetssätt och erfarenhet som har fokus på att skapa tillväxt som är både hållbar och skalbar.

Vi utvecklar företagets tillväxtstrategier och arbetar med ledningsgruppsutveckling för företag från 30 till 250 anställda.

Att leda människor med fokus på utveckling och tillväxt

Ledarutveckling grundas i ett transformativt ledarskap där ledaren behärskar kommunikation, förändringar och medarbetarutveckling.

I mer än två decennier har vi tränat tusentals chefer och ledare i det vi kallar tillväxtledarskap.

Deltagarna får bl a IDI verktyget i ledarrollen som utvecklar förmågor att leda andra och utveckla en ökad självmedvetenhet.

Individuellt chefstöd för självgående och ökad effektivitet i rollen

Att leda en organisation eller en grupp av individer är ansvarsfull uppgift som ställer krav på strategisk förmåga och kommunikativa färdigheter.

Det handlar om att få med sig människor på uppgiften att skapa tillväxt, förstå ledarskapet eller att utveckla ledningsgruppen.

Vi stärker dig som VD, chef och ledare där vi skräddarsyr din utvecklingsplan när din kalender tillåter dig det.

I tidigare och nuvarande uppdrag har vi genomfört med fokus på affärsutveckling tjänsteföretag och tillverkande företag, tillväxtledarskap, Interpersonal Dynamics Inventory - IDI, ledningsgruppsutveckling och rollbeskrivningar.