Utveckla och skapa organisk tillväxt i tjänste-företag!

Auxentum främjar organisk tillväxt för människor och tjänsteföretag.
Vi kan bli er samarbetspartner och professionella stöd i arbetet med att skapa organisk tillväxt och ett fundament för organisations-utveckling och tillväxtledarskap. 

Våra erbjudanden till tjänsteföretag och tillväxtbolag

När företagets tjänster är grunden till organisk hållbar tillväxt!

Ledningsgruppsutveckling i tjänsteföretag

Ni utvecklar ledningsarbetet med fokus på affärsutveckling och ledningsgruppens interna kommunikation. Ni erhåller konkreta verktyg som skapar ett ökat engagemang i organisationen. Metodiken bygger på modern organisationsutveckling och organisationsforskning.

Tillväxtledarskap i tjänsteföretag

Utifrån företagets vision, tillväxtmål och strategiska prioriteringar utvecklar ni tillväxtledarskap som har fokus på implementering av organisationens tillväxtstrategier och operativa aktiviteter. Med konkreta verktyg stärker ni organisationens medarbetare och skapar ett ökat engagemang.

Online erbjudanden

Auxentum arbetar idag med Online som ett av våra verktyg där vi genomför seminarier och individuell chefs-coachning. Under 2021 erbjuder vi Online kurser inom affärsutveckling och tillväxtledarskap där du själv väljer tidpunkt och plats för din utveckling.

Uppdragsgivare som vi har genomfört och genomför uppdrag för:

Företagsutveckling med affärsmodeller och tillväxtledarskap

Auxentum har sedan början av tjugohundratalet arbetat med att utveckla tjänsteleveranser i företag på den Nordiska marknaden. Vi har tränat människor i både tillväxtstödjande och tillväxtskapande roller i tillväxtbolag och tjänsteföretag med olika typer av tjänster; söktjänster, upplevelsetjänster och förtroendetjänster.  Vilka tillväxthinder är det ditt företag upplever just nu? 

Vårt arbete startar i styrelsen och ledningen för att synliggöra och säkerställa att företagets tillväxtram och tillväxtmotiv är synliggjort. Ledningen i företaget utvecklar tillväxtstrategier utifrån strategiska prioriteringar och med stöd av operativa aktiviteter.  

Vi stöjder det strateigska arbetet med affärsmodeller och bidrar med handfasta verktyg för att underlätta implementering av organisationens tillväxtprocess.  Auxentum coachar organisationens arbete med att implemetera aktiviteterna som bidrar till att skapa en stabil och hållbar organisk tillväxt i företaget.