Auxentum-Varför är du medlem i ledningsgruppen

Ledningsgruppens arbete behöver också utvärderas!

Många företag använder sig av utvärderingar kopplat till medarbetarnas och chefernas arbetsinsatser. Syftet är att synliggöra det löpande arbetet och få feedback på funktioner, relationer och prestationer. Genom dessa utvärderingar ges möjlighet till förbättringar utifrån organisationens vision, värdegrund, tillväxtmål och arbetssätt. Varför görs inte det på ledningsgruppen? 

Ledningsgruppens arbete behöver också utvärderas. I företag med en  styrelse både görs det och skulle kunna göras. I många ägarledda-, små- och medelstora företag förekommer inte några utvärderingar på ledningsgruppens arbetsinsatser. Tyvärr! 

Det vore önskvärt av flera anledningar:

  • Ledningsgruppens arbetsfokus kopplat till organisationens utveckling.
  • Ledningsgruppens arbete med strategiska prioriteringar.  
  • Ledningsgruppens fokus på organisationens hållbara tillväxt.
  • Ledningsgruppens kommunikativa effektivitet i arbetet. 
  • Ledningsgruppens förmåga att implementera förändringar. 

Den absolut viktigaste arbetsuppgiften för en ledningsgrupp är att säkerställa organisationens hållbara tillväxt och dess lönsamhet. Allt annat är underordnat detta. Hållbar tillväxt och lönsamhet måste vara den mest prioriterade arbetsuppgiften i ledningsarbetet. 

För de flesta människor som ingår i en ledningsgrupp är hållbar tillväxt ett välkänt begrepp som det pratas om och samtidigt väldigt ogreppbart när det kommer till utveckla en tillväxtstrategi och prioriteringar kring de operativa aktiviteterna. Vi kan stödja ledningsgruppen och skapa fokus på rätt saker! 

Ledningsarbete med stöd av affärsmodellering

Auxentum-Affärsmodellen kopia
Auxentum-Kvalitetsprocess Affärsutveckling kopia
Dokumentation Tillväxt i tjänsteföretag (kopia)

Investera två heldagar + individuell uppföljning i ledningsgruppen för att skapa ett ökat fokus hållbar tillväxt med stöd av affärsmodellering i höst! 

Välkommen att kontakta mig för ett kostnadsfritt samtal om hållbar organisk tillväxt i ditt tjänsteföretag! Det ingår en utvärdering på ledningsgruppens arbete också! 

Vill du veta mer?

Kontakta mig för mer information om hur Auxentum kan stödja ledningsgruppens tillväxtarbete!
Kontakt


Facebook


Youtube


Linkedin

Tony Wetter

Jag som skriver här heter Tony Wetter och har ett genuint intresse för företagande, företagstillväxt och ledarskapsfrågor.

Dessa frågor har intresserat mig så länge jag kan minnas. Jag sökte ofta efter den där affärsidén som skulle bli starten på mitt egna företagande som ung, provade en del uppslag och lyckades både bra och mindre bra.

Vid tjugotre bestämde jag mig för att ta upp mina akademiska studier; Civilekonom med Magisterexamen i Organisationsutveckling.

Jag har därefter haft en handfull ansvarsroller som projektledare, VD,
försäljningschef, affärsområdes-ansvarig och jag har även startat och utvecklat egna företag. Alltid haft fokus på hållbar organisk tillväxt. 

Kolla in Linkedin för mer info: www.linkedin.com/in/tonywetter/