Rollkritiska Arbetsbeskrivningar

Rollkritiska Arbetsbeskrivningar - ett utvecklingsverktyg för dig som brinner för att utveckla dina medarbetare

Rollkritisk Arbetsbeskrivningar – ett utvecklingsverktyg för dig som ledare

Auxentum har utvecklat verktyget Rollkritiska Arbetsbeskrivningar som hjälper dig och dina medarbetare att konkret jobba med tydlighet, delaktighet och eget ansvarstagande.  Verktyget, som stödjer det transformativa ledarskapet, skapar ökad tydlighet och fokus på det som är viktigt för dina medarbetares arbetsroller.

Rollkritiska Arbetsuppgifter ger dig stöd vid medarbetarsamtal, strategisk förändringsledning, vid intervjuer i rekryteringar, organisationsplanering och i arbetet att utveckla grupper mot teamstatus. I våra uppföljningar har vi sett hur organisationer har upptäckt hälsorisker och därigenom kunna arbeta mer effektivt i arbetsmiljöfrågor med stöd av verktyget. 
 
 

Rollkritiska Arbetsuppgifter som digital lösning

Inom kort kommer verktyget Rollkritiska Arbetsbeskrivningar även finnas i en digitaliserad förpackning. Verktyget används idag av företag inom många branscher. Här nedan kan du läsa vad några av våra kunder säger.

Vad säger användarna?

Vill du också skapa ökad tydlighet och ett hållbart engagemang?

Rollkritiska Arbetsuppgifter är verktyget som hjälper dig i ditt dagliga ledarskap på ett sätt som verkligen gör skillnad!  Kontakta mig för mer information om detta verktyg! 

Tony Wetter

Jag som skriver här heter Tony Wetter och har ett genuint intresse för företagande, företagstillväxt och ledarskapsfrågor.

Dessa frågor har intresserat mig så länge jag kan minnas. Jag sökte ofta efter den där affärsidén som skulle bli starten på mitt egna företagande som ung, provade en del uppslag och lyckades både bra och mindre bra.

Vid tjugotre bestämde jag mig för att ta upp mina akademiska studier; Civilekonom med Magisterexamen i Organisationsutveckling.

Jag har därefter haft en handfull ansvarsroller som projektledare, VD, 
försäljningschef, affärsområdes-ansvarig och jag har även startat och utvecklat egna företag. 

Kolla in Linkedin för mer info: www.linkedin.com/in/tonywetter/

2 reaktioner på ”Rollkritiska Arbetsbeskrivningar”

  1. Det är väldigt intressant att, på ytan, enkla verktyg kan ha en så stor inverkan på individer. Med tydliga förväntningar är det ju så enormt mycket enklare att delegera, att ta “emot delegerade uppgifter”. En annan stor fördel med tydliga rollbeskrivningar och förväntningar är att vi får någonting att tala om; att referera till. Det blir bl.a. enklare att prata om avsteg om det finns en tydligt beskriven förväntan.

    1. Hej Thomas, verktyget har en tydlig hävstång mellan enkelhet och resultat. Det är det enkla som skapar acceptansen som vi möter. En kund kommenterade att det var inte förrän de hade utvecklat sin första Rollkritiska Arbetsbeskrivning som de kunde se hur otydliga de hade varit innan. Det andra, som du skriver om är också ett resultat, verktyget ger även en stor kvalitetshöjning i medarbetarsamtalet och hjälper till att hålla fokus i samtalen.

      Har du fler funderingar kring RA så är du välkommen att kontakta mig, helt kostnadsfritt naturligtvis. /Tony Wetter

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Utvecklingsverktyg
Rollkritisk arbetsbeskrivning

Befattningsbeskrivningen utgör rollens ramverk

Befattningsbeskrivningens syfte är att säkerställa att medarbetaren förstår rollens arbetsmässiga innehåll, rollens direkta ansvar och de befogenheter som delegeras till och förväntas av medarbetaren utifrån organisationens behov. 

Befattningsbeskrivningen synliggör det arbetsrättsliga förhållandet mellan företaget och medarbetaren. Det är centralt att detta dokument speglar den arbetsmässiga verklighet. 

Rollens affärskritiska arbetsmoment beskrivs inte alls eller väldigt sällan i befattningsbeskrivningen och medarbetarens arbetsprestation ska inte utvärderas här heller. 

Det råder olika uppfattningar i organisationen om hur detta dokument bör tillämpas. Det existerar många varianter. Vissa företag har inga alls medan andra använder de endast vid anställningar av nya medarbetare. Därefter har de ofta ingen praktisk nytta längre. 

Så här arbetar vi med rollkritiska arbetsbeskrivningar

Majoriteten av förändringsprojekt kan uppnå ett lyckat resultat när affärsledningen är kollektivt medvetna om implementeringens fallgropar. 

Hållbar organisk tillväxt startar i organisationen. Auxentum har nycklar för att öppna upp och coacha organisationens tillväxtresa. Svaren på frågorna finns i er egen organisation. 

Rollkritisk arbetsbeskrivning - ett utvecklingsverktyg

Till de olika befattningsbeskrivningarna stärker vi organisationens och tillväxtledarskapet med verktyg som stärker och utvecklar organisk tillväxt på individ- och team nivå. Vi har sedan 2009 utvecklat och stärkt tjänsteföretag med våra uppskattade rollkritiska arbetsbeskrivningar. 

Rollkritisk arbetsbeskrivning är ett hybridverktyg
Styrkan i verktyget är flertalet tillämpningsområden. Den rollkritiska arbetsbeskrivningen ett operativt utvecklingsverktyg som har ett flertal tillämpningsområden;  i rekryterings-processen, i medarbetarutveckling, vid förändringar och förändringens påverkan på rollens arbetsuppgifter och i den organisatoriska planeringen. 

Rollkritisk arbetsbeskrivning kopplar till hållbar organisk tillväxt
Det unika med de rollkritiska arbetsbeskrivningarna är dess formuleringar och kopplingarna till företagets organiska tillväxt samt de strategiska prioriteringarna. Tillväxtledarskapet arbetar med de rollkritiska arbetsbeskrivningarna i den dagliga verksamheten och därigenom stärker organisationens och medarbetarnas förmågor att bidra till hållbar organisk tillväxt. 

Problem som uppstår utan rollkritiska arbetsbeskrivningar
Befattningsbeskrivningar utgör en bra grund. Utan att synliggöra de nyckelresurser och nyckelaktiviteter i affärmodellens produktionssida risker organisationen att inte uppnår de önskvärda resultaten av affärsutvecklingen. Man upplever att kulturen “äter nya strategier till frukost”. Det är både riskfyllt och skapar sk “sunk costs”. 

Auxentum arbetar Online

Om ni önskar genomföra affärsutvecklingen online så möter vi er där eller att vi möts och arbetar i fysiska möten. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om detta!