Engagerade medarbetare och bättre ledarskap!

Företag blir framgångsrika när ledare och medarbetare fokuserar på de arbetsuppgifter om är viktigast och när vi prioriterar det som tar verksamheten närmare uppsatta affärsmål. Framgångsrika företag kännetecknas också av en kultur där ditt ledarskap, självbestämmande, delaktighet och eget ansvarstagande utgör grunden. Du som ledare ansvarar för dina medarbetares, din egen och därigenom för företagets framgång. I teorin låter det enkelt, men hur gör du rent praktiskt för att skapa denna tydlighet och engagemang?

Vad är ett framgångsrikt företag?

Vi börjar med den kvantitativa sidan av framgång och beskriver framgång utifrån ett lednings- och ekonomiskt perspektiv. Framgångsrika företag och dess värde utgörs företagets lönsamhet och tillväxt. Både lönsamheten och tillväxten är omfattande och kan inte uttryckas i ett och samma begrepp. Framgång mäts med följande nyckeltal: (kan mätas med andra nycklar)

 • Avkastning på eget och totalt kapital
 • Nettoomsättningsutveckling
 • Kassalikviditet
 • Vinstmarginal

Det operativa ledarskapet – grunden för framgång i företaget

Hur skapar vi som ledare framgång i organisationen? Sedan i början av 00-talet har vi fokuserat på företagsutveckling. Vi har arbetat med hundratals företag och tränat tusentals chefer i olika ansvarsroller. Under dessa tjugo år har vi utbildat, coachat och stärkt människors kompetens i deras ledarskapsroller.

Resultaten på både individ- och företagsnivå i våra genomförda uppdrag har alltid haft fokus på tillväxt. Med tillväxt menar vi hållbar organisk tillväxt. Tillväxt som syns och gör att företag och människor stärker bolaget. 

Transaktionellt- vs transformativt ledarskap

Det som har hänt är att tillväxtdialogen i organisationerna har inte följt med i samma takt som diskussionerna kring effektivt ledarskap. Redan under slutet av 80-talet började forskningen intressera sig, på allvar, för det transformativa synsättet kring ledarskap. 

Här startar en diskussion kring hur transaktionellt ledarskap behöver ersättas med något som bekräftar hela människan. Detta paradigmskifte inom ledarskapet har sedan dess pågått för att ta fart under 00-talet. 

Det transaktionella synsättet är inte rakt igenom dåligt. Det finns goda sidor som spolades ut med badvattnet när många övergav detta synsätt till förmån för det Transformativa synsättet. Vi är verkligen fanbärare av transformativt ledarskap OCH vi ser hur behovet av de transaktionella verktyg är avgörande för företagets framgång. 

Tillväxtledarskap – fungerar och ger resultat

Vi har arbetat med Tillväxtledarskap sedan 2009 och hjälpt många tjänsteföretag att utveckla hållbar organisk tillväxt. Vi beskriver Tillväxtledarskapet här nedan. 


Auxentum-Tillväxtledarskap 2.0
Bildbeskrivning: Tillväxtledarskap bygger på transformativt ledarskap och transaktionella verktyg. Ett av dessa verktyg är Rollkritiska Arbetsbeskrivningar. Sedan 2009 har vi observerat och kunnat säkerställa mätbara förbättringar av ledarskapet och medarbetares attityd till arbetstrivsel och prestationer. Källa: Auxentum AB.

Transformativt ledarskapet bygger på:
 • att du utgår från dig själv som förebild – att du själv gör det du ber medarbetarna göra.
 • att du inspirerar medarbetarna att själva utveckla positiva önskvärda ageranden – du knyter an till företagets vision och värdegrund.
 • att du gör medarbetarna delaktiga i problemlösningar och utmaningar – du inkluderar dem för att skapa gemensamma lösningar.
 • att du ser varje medarbetare utifrån deras färdigheter och drivkrafter.
Transaktionella verktyg ger dig som ledare:
 • ökad tydlighet t ex gemensamma SMART mål.
 • god struktur som gör det enkelt för dig som ledare. 
 • praktiskt användbara som bidrar till ett ökat engagemang.

Rollkritisk Arbetsbeskrivningar – ett utvecklingsverktyg för dig som ledare

Auxentum har utvecklat verktyget Rollkritiska Arbetsbeskrivningar som hjälper dig och dina medarbetare att konkret jobba med tydlighet, delaktighet och eget ansvarstagande.  Verktyget, som stödjer det transformativa ledarskapet, skapar ökad tydlighet och fokus på det som är viktigt för dina medarbetares arbetsroller. 

Auxentum-Rollkritiska Arbetsuppgifter
Rollkritiska Arbetsuppgifter ger dig stöd vid medarbetarsamtal, strategisk förändringsledning, vid intervjuer i rekryteringar, organisationsplanering och i arbetet att utveckla grupper mot teamstatus. I våra uppföljningar har vi sett hur organisationer har upptäckt hälsorisker och därigenom kunna arbeta mer effektivt i arbetsmiljöfrågor med stöd av verktyget. 
 
 

Rollkritiska Arbetsuppgifter som digital lösning

Inom kort kommer verktyget Rollkritiska Arbetsbeskrivningar även finnas i en digitaliserad förpackning. Verktyget används idag av företag inom många branscher. Här nedan kan du läsa vad några av våra kunder säger. 

Vad säger användarna?

”Verktyget ger ansvariga chefer och ledare en ökad trygghet i deras roller, inklusive mig själv. Jag ser att verktyget skapar tydlighet och engagemanget hos mina medarbetare har förändrats positivt. Jag ser också att vårt arbetssätt vid rekryteringar har blivit bättre. Konstruktion är jättenöjda!”
Emma
EmmaAvdelningschef Midroc Electro
”I organisationen förändrade vi chefer vårt sätt att prata med varandra när det gällde omfördelning av arbetsuppgifter. Som ledare fick vi även ett verktyg som utvecklade våra medarbetarsamtal att bli mer givande och fokuserade. Medarbetarna i driften upplevde att allt blev tydlig och klart vilket upplevdes positivt. Vi upptäckte att vissa medarbetare hade fått för många uppgifter och med de Rollkritiska Arbetsuppgifterna kunde vi förebygga och reducera stress hos flera medarbetare.”
Therese
ThereseDriftchef, Solid Park
”Nyligen genomförde vi en ISO-certifiering och i det arbetet hade vi nytta av de tidigare utvecklade arbetsbeskrivningarna. Den största nyttan är i mina medarbetarsamtal där både medarbetarna och jag själv ser att allt har blivit så mycket tydligare. Det hjälper medarbetarna att förstå förväntningarna på dem i deras roller i produktionen. För egen del har jag utvecklat mitt sätt att leda i organisationen. Jag är mer sällan insyltad i andras uppgifter än tidigare.”
Sophie
SophieVD, Kvistberga Group AB
Previous
Next

Vill du också skapa ökad tydlighet och ett hållbart engagemang?

Rollkritiska Arbetsuppgifter är verktyget som hjälper dig i ditt dagliga ledarskap på ett sätt som verkligen gör skillnad!  Kontakta mig för mer information om detta verktyg! 

Vill du veta mer?

Kontakta mig för mer information om Auxentum och Rollkritiska Arbetsuppgifter.
Kontakt


Facebook


Youtube


Linkedin

Tony Wetter

Jag som skriver här heter Tony Wetter och har ett genuint intresse för företagande, företagstillväxt och ledarskapsfrågor.

Dessa frågor har intresserat mig så länge jag kan minnas. Jag sökte ofta efter den där affärsidén som skulle bli starten på mitt egna företagande som ung, provade en del uppslag och lyckades både bra och mindre bra.

Vid tjugotre bestämde jag mig för att ta upp mina akademiska studier; Civilekonom med Magisterexamen i Organisationsutveckling.

Jag har därefter haft en handfull ansvarsroller som projektledare, VD, 
försäljningschef, affärsområdes-ansvarig och jag har även startat och utvecklat egna företag. 

Kolla in Linkedin för mer info: www.linkedin.com/in/tonywetter/

Ett svar på ”Engagerade medarbetare och bättre ledarskap!”

Kommentarer är stängda.