Utvecklingsverktyg
Rollkritisk arbetsbeskrivning

Befattningsbeskrivningen utgör rollens ramverk

Befattningsbeskrivningens syfte är att säkerställa att medarbetaren förstår rollens arbetsmässiga innehåll, rollens direkta ansvar och de befogenheter som delegeras till och förväntas av medarbetaren utifrån organisationens behov. 

Befattningsbeskrivningen synliggör det arbetsrättsliga förhållandet mellan företaget och medarbetaren. Det är centralt att detta dokument speglar den arbetsmässiga verklighet. 

Rollens affärskritiska arbetsmoment beskrivs inte alls eller väldigt sällan i befattningsbeskrivningen och medarbetarens arbetsprestation ska inte utvärderas här heller. 

Det råder olika uppfattningar i organisationen om hur detta dokument bör tillämpas. Det existerar många varianter. Vissa företag har inga alls medan andra använder de endast vid anställningar av nya medarbetare. Därefter har de ofta ingen praktisk nytta längre. 

Så här arbetar vi med rollkritiska arbetsbeskrivningar

Majoriteten av förändringsprojekt kan uppnå ett lyckat resultat när affärsledningen är kollektivt medvetna om implementeringens fallgropar. 

Hållbar organisk tillväxt startar i organisationen. Auxentum har nycklar för att öppna upp och coacha organisationens tillväxtresa. Svaren på frågorna finns i er egen organisation. 

Rollkritisk arbetsbeskrivning - ett utvecklingsverktyg

Till de olika befattningsbeskrivningarna stärker vi organisationens och tillväxtledarskapet med verktyg som stärker och utvecklar organisk tillväxt på individ- och team nivå. Vi har sedan 2009 utvecklat och stärkt tjänsteföretag med våra uppskattade rollkritiska arbetsbeskrivningar. 

Rollkritisk arbetsbeskrivning är ett hybridverktyg
Styrkan i verktyget är flertalet tillämpningsområden. Den rollkritiska arbetsbeskrivningen ett operativt utvecklingsverktyg som har ett flertal tillämpningsområden;  i rekryterings-processen, i medarbetarutveckling, vid förändringar och förändringens påverkan på rollens arbetsuppgifter och i den organisatoriska planeringen. 

Rollkritisk arbetsbeskrivning kopplar till hållbar organisk tillväxt
Det unika med de rollkritiska arbetsbeskrivningarna är dess formuleringar och kopplingarna till företagets organiska tillväxt samt de strategiska prioriteringarna. Tillväxtledarskapet arbetar med de rollkritiska arbetsbeskrivningarna i den dagliga verksamheten och därigenom stärker organisationens och medarbetarnas förmågor att bidra till hållbar organisk tillväxt. 

Problem som uppstår utan rollkritiska arbetsbeskrivningar
Befattningsbeskrivningar utgör en bra grund. Utan att synliggöra de nyckelresurser och nyckelaktiviteter i affärmodellens produktionssida risker organisationen att inte uppnår de önskvärda resultaten av affärsutvecklingen. Man upplever att kulturen ”äter nya strategier till frukost”. Det är både riskfyllt och skapar sk ”sunk costs”. 

Auxentum arbetar Online

Om ni önskar genomföra affärsutvecklingen online så möter vi er där eller att vi möts och arbetar i fysiska möten. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om detta!