5 faktorer för hållbar organisk tillväxt i tjänsteföretag

samuel-zeller-rk_Zz3b7G2Y-unsplash-1

Här delar jag med mig av fem faktorer som bidrar till att ditt företag också kan utveckla en hållbar organisk tillväxt i din organisation. Dessa bygger på ett flertal processer som jag själv arbetar med i min roll som tillväxtstödjande resurs till tjänsteföretag.  

1. Ledningsarbetet lägger grunden
All hållbar organisk tillväxt startar i det strategiska ledningsarbetet med företagets ledningsgrupp och är avgörande för resultatet. Hur många företag har inte kastat in handduken efter en tid i misslyckade tillväxtresor? Vi har upplevt att företag har haft en tillfällig tillväxtutveckling som startar med att en eller ett par duktiga medarbetare som har varit framgångsrika i sina arbetsroller. Dessa tillfälliga tillväxtuppgångar tappar vanligtvis fart och företaget faller tillbaka i omsättning efter en tid. 

Det räcker inte med att ägaren eller VD har en önskan om att företaget behöver växa utan tillväxt bygger på ett genuint lag- och teamarbete. Det är viktigt att ta 

2. Synliggör affärsplanens strategiska prioriteringar
Affärsplanen utgör tjänsteföretagets tillväxtram och ur den så behöver ledningen synliggöra de strategiska prioriteringarna. I många ledningsgrupper lyckas man släppa ifrån sig tillväxtmålen i form av nya budgetsiffror eller direkt som handlar om att skaffa X antal nya kundkonton eller att sälja Y erbjudanden på existerande kunder. 

De strategiska prioriteringarna lyser med sin frånvaro vilket gör att företagen inte utvecklar det som är nödvändigt. Detta pågår år efter år och leder många tjänsteföretag in i ett stillastående som inte bidrar till en hållbar organisk tillväxt. 

3. Utveckla företagets affärsmodell för den lokala eller regionala marknaden
Affärsplanen är företagets tillväxtram och beskriver ´vad ´som behöver göras. Affärsmodellen beskriver ´hur´ företaget når de uppsatta tillväxtmålen, dvs det önskade läget framåt i tid. På bilden nedan beskriver vi affärsplanen med en tavelram och affärsmodellen med motivet som sitter i ramen. 


Auxentum-Kanvas bild

Tillväxtram (affärsplan) och affärsmodell (motivet)

Affärsmodellen (canvas) utgör motivet, inom tillväxtramen, och beskriver det lokala företagets erbjudande, produktionsfaktorer och marknad. För många av de tjänsteföretag, som Auxentum arbetar med, skiljer sig delar av affärsmodellens utseende åt beroende på var i landet de hämtar hem sin omsättning och lönsamhet. 

4. Synliggör de strategiska prioriteringarna i affärsmodellen
All hållbar organisk tillväxt bygger på att den strategiska ledningen lyckas synliggöra de strategiska prioriteringarna och förklara dess varför! Om detta inte säkerställs kommer, med stor sannolikhet, tillväxtmålen stanna kvar vid ett dyrt önsketänkande. 

Många har erfarenheter från att ambitiösa målsättningar vid kick-offer och/eller inför utvecklingen av affärsmål i kommande års affärsplaner som har försvunnit = ebbat ut efter en tid. Vart tog det vägen? 

5. Säkerställ implementeringen av affärsmodellen på lokal nivå i organisationen
För att konvertera oss ifrån strategiska tankeövningar till operativa konkreta aktiviteter behöver vi säkerställa att företaget har god kontroll över det ledarskap som nu ska implementera tillväxtresan i organisationen. 

Tillväxtledarskap
Tillväxtledarskap är mer än ett ”konsultproducerat” trick för att sälja utbildningar till kunskapsknarkande chefer. Tillväxtledarskap bygger på det transformativa synsättet där cheferna ser hela medarbetaren och förstår vikten av att finnas till hands för att stödja och vägleda i det dagliga. Tillväxtledarskapet förstår vikten av att leda med stöd av tillväxtverktyg som har sitt ursprung i det transaktionella synsättet för att möta människors behov av tydlighet och strukturer. 

Tillväxtledarskapet har ett forskningsbaserat innehåll som bygger både på transformativt- och transaktionellt synsätt. Auxentum har balanserat pendeln och tränar chefer att bli mer effektiva och samtidigt skapa förutsättningar för att möta medarbetarnas autonoma motivation och engagemang. Detta för att säkerställa implementering av tillväxtmål och de strategiska prioriteringarna. 

Antal läsare av bloggen under 2021

Vill du veta mer?

Kontakta mig för mer information om Auxentum!
Kontakt


Facebook


Youtube


Linkedin

Tony Wetter

Jag som skriver här heter Tony Wetter och har ett genuint intresse för företagande, företagstillväxt och ledarskapsfrågor.

Dessa frågor har intresserat mig så länge jag kan minnas. Jag sökte ofta efter den där affärsidén som skulle bli starten på mitt egna företagande som ung, provade en del uppslag och lyckades både bra och mindre bra.

Vid tjugotre bestämde jag mig för att ta upp mina akademiska studier; Civilekonom med Magisterexamen i Organisationsutveckling.

Jag har därefter haft en handfull ansvarsroller som projektledare, VD, 
försäljningschef, affärsområdes-ansvarig och jag har även startat och utvecklat egna företag. 

Kolla in Linkedin för mer info: www.linkedin.com/in/tonywetter/