interpersonal dynamics inventory

Strategiutveckling med visionärt ledarskap

Visionärt ledarskap ses allmänt som en av nycklarna till strategiska förändringar. En av förklaringarna är att visionärt ledarskap inte bara pekar ut riktningar – det är starkt när det handlar om varför förändringen är värd att genomföras och stark när det handlar om att inspirera människor att acceptera de nya målsättningarna och efterföljande förändringar. 

Det visionära ledarskapet målar gärna upp idéer med stöd av bilder och berättelser. Det är lätt att entusiasmeras av visionära ledare och säga ja till nya spännande målbilder. 

Den svåra delen med det visionära ledarskapet uppstår i övergången från strategisk ledning till mellanchefsnivå när strategierna ska implementeras i organisationen. När mottagande chefsled inte har motsvarande förmåga som det visionära ledarskapets berättade och målande behövs implementeringen kompletteras med andra verktyg. 

Synliggörande som strategi för engagemang, fokusering och utveckling

Synliggörande är en ”hjärnvänlig” kommunikativ strategi och utgör en huvudnyckel för att låsa upp många av de mellanmänskliga utmaningar som vi ställs inför både i det strategiska och operativa arbetet. Vår hjärna ser i bilder och tänker i mönster. 

Om vi vill skapa ett ökat engagemang behöver vi involvera människor och det gör vi bäst genom att ge människor utrymme att använda sina egna hjärnor. Vår uppgift är att hjälpa människor att skapa nya kopplingar i sina egna  hjärnor. Det beskrivs här annorlunda och vi kan garantera en betydligt större affärsnytta om vi förstår mer om hur vår hjärna fungerar. 

Vi är medvetna om att ca 1% av befolkningen har afantasi som begränsar förmågan att se i bilder och tänka i mönster. Dock är uppsidan på 99% tillräckligt stor för att vi har utvecklat detta affärsutvecklingsverktyg. 

Vi har valt att arbeta med synliggörande som inlärnings- och kommunikationsmetod i vår arbetsprocess som gör det enklare, mer lättsamt och kreativt för styrelser och ledningsgrupper. 

Auxentum-CleanShot 2022 10 11 at 11.16.11
Källa: Auxentum Organisationsutveckling AB

Affärsmodellering – ett verktyg som minskar risker och ökar engagemang i styrelse & ledningsgrupp

Alla vinstdrivande företag behöver arbeta för ökad tillväxt. För att enklare skapa förståelse och engagemang i organisationen kring företagets tillväxt behöver ledningen och styrelsen förstå vikten av synliggörande.  

Genom att arbeta med affärsmodellering så minskar vi också riskerna för att fatta felaktiga beslut som ett resultat av att vi ”tror att vi förstår varann”. Affärsmodellens synliggörande skapar en bild över hur företaget arbetar och hur de olika delarna är ihopkopplade med varandra. 

Vi ser snabbt om det är några delar som har blivit bortglömda i diskussionen. Varje del i verktyget, när vi synliggör företagets affärsmodell, hjälper oss att säkerställa att samtliga delar kommer med. 

Genom att beskriva företagets affärsmodell på ”one-page” ramar vi in samtalet och fokuseringen blir 100%. 

Med post-it lappar skapar vi en dynamisk diskussion kring företagets affärsmodell som utvecklar ett gemensamt språk och ökar människors engagemang i styrelser och ledningsgrupper. 

Auxentum-Postit lappar

Läs mer om verktyget Affärsmodellering för lönsam strategiutveckling genom att klicka på länken här. 

Är du nyfiken att prova vårt verktyg kostnadsfritt så kan du själv ladda ner det här. Har du några frågor kring lönsam tillväxt, strategiutveckling eller affärsmodellering är du välkommen att mejla oss på kontakt@auxentum.se.