Nytorps Rör AB – ett växande företag inom VS

Detta är en artikel om en av våra uppdragsgivare, Nytorps Rör AB, som 1993 grundades av Ove Grandin. På den tiden utförde man mindre servicejobb inom VS-området i Stockholm. Sedan starten har Nytorps Rör AB vuxit stabilt och är idag ett välmående bolag med en omsättning på 125 mkr, man har ett välkänt varumärke och ett femtiotal medarbetare som tar sig an stora och mindre uppdrag inom VS-branschen i Stor-Stockholm. 

 

Under en förmiddag i maj träffade vi Tobias Bauer, VD och William Holming, arbetschef på företagets kontor utanför Stockholm. 

 

Tobias tog över som VD i juni 2021 efter en bakgrund i företaget som projektledare och arbetschef. Hans mål är att vara en verksamhetsnära VD och ansvarar för att fortsätta företagets tillväxtresa. I mars 2022 rekryterades William internt som ny arbetschef och han fungerar som en viktig länk mellan projektledarna och VD.

AUXPRO
Tobias Bauer, VD
AUXPRO
William Holming, Arbetschef

Företagets uppstart och tillväxtresa fram till idag

Företagets historia startade egentligen tio år tidigare. Ove Grandin startade sitt företag 1983 som enskild firma. I slutet av åttiotalet drabbades Ove av krom och nickelallergi. Det medförde att han tvingades ge upp arbetet som rörmokare. Han började arbeta som arbetsledare på företaget Huvudsta Rör AB där han arbetade fram till 1993.

Ove bildade sedan aktiebolaget Nytorps Rör AB 1993. Sedan start 1993 har verksamheten haft en god tillväxt och är idag en verksamheten med femtiotal medarbetare och en omsättning på ca 125mkr. Verksamhetens varumärke är väletablerat på installationsmarknaden i Stockholms län.

En satsning på den offentliga anbudsmarknaden

I början på tjugohundratalet etablerade sig Nytorps Rör som leverantör för Fastighetskontoret i Stockholm och SISAB. Med en strategi att arbeta nära företagets uppdragsgivare utvecklades företaget stabilt under de kommande åren. Företaget fortsatte att växa under de efterföljande åren.

Nya ägare, ny ledning och nya medarbetare in

Nytorps Rör köptes av Erlandssons Properties som, än idag, är majoritetsägare. Ny vd för bolaget blev då Andreas Lavrell och en kort tid efter rekryterades Tobias Bauer till bolaget som projektledare. Den nya styrelsens mål med bolaget var att påbörja nästa fas i bolagets tillväxtresa.

AUXPRO
Andreas Lavrell. Bild lånad från LinkedIn.

Tillväxt i fokus för Nytorps Rör

Nytorps Rör har visat upp en stabil tillväxt fram till idag där även bolagets lönsamhet har följt med. Mellan åren 2017 till 2020 har bolaget lyckats vinna ett flertal upphandlingar av ramavtal med bl a Stockholm Vatten. Under 2021 vann bolaget ytterligare fyra ramavtal och i början av 2022 vann vi en stor upphandling med Tyresö Kommun, berättar William Holming. 

AUXPRO
Nytorps Rör utveckling; 2016 – 2020. Källa: Allabolag.

Företaget är organiserade i tre affärsområden

Nytorps Rör AB organiserar företaget i tre affärsområden; Infrastruktur, Service och Projekt och man är ett fyrtiotal montörer och åtta tjänstemän som nu behöver bli fler.

AUXPRO
Service
AUXPRO
Infrastruktur
AUXPRO
Projekt

Auxentum-download

Ny VD i företaget från juni 2021

Från månadsskiftet i juni/juli 2021 sker ett skifte i bolagets ledning. Andreas Lavrell överlämnar VD-rollen till Tobias Bauer och tar själv plats i bolagets styrelse. 

Tobias Bauer förväntas nu att förvalta och utveckla bolagets fina  tillväxtresa mot nya spännande uppdrag och att fortsätta utveckla 

AUXPRO
Tobias Bauer, VD. Källa: Hemsida Nytorps Rör AB.

Ny arbetschef i bolaget från 2022

Tobias lyfter William Holming till arbetschef i början på år 2022, med syfte att fungera som länk mellan projektledare och VD samt fokusera och bidra med sin expertis inom svets.

AUXPRO
William Holming. Källa: Hemsida Nytorps Rör.

William Holming rekryterades till bolaget under 2021 som projektledare/IWS och svetsansvarig. William har en gedigen erfarenhet från bl a Björnbergs Industri och Bravida Sverige AB där han var svetsansvarig för hela Sverige. Från 2022 har William rollen som arbetschef. 

Vad är viktigt för att ni ska lyckas med uppdraget?

Vi ska fortsätta att utveckla våra affärer mot våra kundgrupper som är statliga och kommunala kunder, fastighetsbolag och byggbolag, är både Tobias och William helt överens om. 

Våra duktiga projektledare gör ett väldigt bra arbete i både genomförandena och anskaffningar av nya uppdrag inom service, infrastruktur och projekt. Vi ska fortsätta göra det vi gör idag. 

Vi arbetar för att bli bättre i vår kommunikation både internt och externt. Det arbetar vi aktivt med just nu då det är ett utvecklingsområde i vår strategiska plan. 

Vi satsar på medarbetarnas välmående och hälsa

Tobias berättar att under 2020 drabbades företaget av pandemin. Vår verksamhet klarade sig bra igenom den perioden. I och med att reglerna och rekommendationerna som regeringen och FHM lade fram tvingades vi ändra på våra rutiner och inte träffas i gänget som vi brukar göra. Nu har vi hunnit haft träffar igen och det är mycket uppskattat av alla. 

Vi har fokus på att skapa den där familjära känslan igen som vi tappade en del av under pandemin. Vi har nu kunnat göra saker tillsammans igen. Det är jätteviktigt för oss alla. 

För oss utgör våra medarbetare vårt största fokus för att kunna fortsätta vår tillväxtresa. Om vi missar målet här spelar det inte så stor roll att vi drar in fler uppdrag till företaget. 

Utan trivsel och en god arbetsmiljö med bra stämning så kommer vi få svårt att lyckas. Det är väldigt viktigt här på Nytorps Rör. Arbetet som rörmokare ställer stora krav och för oss är det viktigt att vi ser och hör allas arbetsinsatser hela tiden. 

Vi gör ofta saker tillsammans

Vi arrangerar ofta saker tillsammans. Många av våra medarbetare är ute på sina arbetsplatser runt om i Stockholm under lång tid. Då träffar man inte sina andra arbetskollegor överhuvudtaget. Till höger: en bild från en resa till Italien och Rom. 

Italien

 ”Vi skulle kunna anställa fem montörer direkt idag med några års erfarenhet av VS-installationer”
Tobias Bauer, VD

Hur har ni upplevt det första halvåret som ansvariga för Nytorps Rör?

Det har startat positivt berättar William; ”Vi har vunnit ett större ramavtal med Tyresö kommun och bostäder. Våra ramavtal ger oss en god framförhållning och en trygghet i organisationen.”

Fördelarna att arbeta mot den offentliga marknaden är bl a att man har långa avtal som skapar en trygghet och ett stabilt kassaflöde. Det ger oss en god planeringshorisont. 

Det är naturligtvis många andra  utmaningar i det dagliga såsom renderar i problemlösningar.  Antalet uppdrag har ständigt ökat och vi söker efter fler medarbetare.  

I vår affärsplan har vi också pekat ut ett antal strategiska prioriteringar som vi nu arbetar med för fullt. 

Kommentar från Auxentum: 
”Ett stabilt och positivt kassaflöde är viktigt att hålla koll på när ett bolag växer. Det är lätt hänt att man ”växer sig pank” och då kan det uppstå problem med extern kapitalanskaffning.” 

Auxentum – ett bollplank i det strategiska arbetet

I samband med att Tobias Bauer tog över VD-rollen så kontaktade han oss för ett samarbete. Tobias sökte stöd för att utveckla bolagets strategiska arbete. Även om Tobias har mångårig erfarenhet som montör, ledande montör, projektledare och arbetschef i bolaget så insåg han att han behövde både tankestöd och verktyg för att lösa uppgiften.

För att skapa en mer effektiv strategiutveckling i företaget hjälper vi styrelser och ledningsgrupper att utveckla detta med stöd av vårt verktyg.

Verktyg för strategiutveckling

Alla vinstdrivande företag behöver fokusera på och utveckla organisk tillväxt. Det är här som vi kommer in med vår tankar och mångåriga erfarenheter som samarbetspartners till styrelser och ledningsgrupper. 

Med hjälp av affärsmodellering underlättar vi strategiutveckling. Lyckad tillväxt kräver svar på frågorna ”hur kan vi växa?” och framför allt ”hur kan vi växa på ett hållbart och lönsamt sätt?”. Läs mer om vår process för strategiutvecklnig för hållbar och lönsam tillväxt här. 

AUXPRO
AUXPRO
AUXPRO

Hur upplevde ni verktyget som ni fick arbeta med?

Både Tobias och William upplevde att deras insikter för företagets affärsmodell hjälpte dem att förstå hur de skulle utforma sin affärsplan på ett bättre sätt. De berättade för oss att de hade använt affärsmodellen som ett hjälpmedel för att engagera alla medarbetare. Fördelarna de lyfte fram var: 

  • Det blev väldigt tydligt och enkelt att få igång alla att prata om företagets affärsmodell.
  • Verktyget gav oss också självförtroendet att beskriva hur vi behövde arbeta. Det var enklare för alla att ställa frågor. Vi fick ett bättre samtal om hur företagets tjänar pengar.
  • Vi fick själva en bra grund för att skapa företagets affärsplan för kommande verksamhetsår. Nu förstår vi affärsplanens innehåll och varför den är viktig.

Artikeln är skriven av Auxentum Organisationsutveckling AB. 
Datum: 2022-07-20. 
Kontaktuppgifter: kontakt@auxentum.se