Utvecklingsverktyg för tillväxtledare

Vår vision är att skapa ett hållbart företagande genom att förenkla strategiutveckling för hållbar och lönsam tillväxt. Tillväxten är avgörande för alla företags överlevnad. Vid implementering är organisationen arenan och ledarskapet har en central roll. Ledarskapets betydelse i en tillväxtresa är lika viktigt som att tåget har ett lok som drar. Tillväxtledarskapets främsta uppgift är att säkerställa att organisationens tillväxtkultur utvecklas och stärks. 

Verktygslådan hjälper chefer att utveckla tillväxtledarskap för att hålla riktning och fart genom att, primärt, stärka människors kapacitet (K-faktorn) och därigenom fokusera på företagets tillväxtutveckling och företagets ekonomiska tillväxt (E-faktorn). 


Auxentum-Bild IMPLEMENTERING

Organisationen utgör arenan och ledaren har en central roll

Organisationen och människorna utgör medlet för att företaget ska kunna producera och leverera kundvärde och nå uppsatta tillväxtmål. Tillväxtledarskapet har en central roll och är bärare av företagets tillväxtkultur. För att företaget ska utvecklas i rätt riktning arbetar vi med en uppsättning utvalda evidensbaserade verktyg som stärker chefers ledarskap. Läs vidare om dessa här nedan. 

Verktyg för att utveckla tillväxtledarskap

Kontakta oss kostnadsfritt. Vi har ett samtal om hur vi kan stärka företagets organisation och cheferna hos er.  
Auxentum-