Affärsmodellens synliggörande

En anledning till att strategiarbete är svårt och ofta förblir outvecklat är att affärsmodellen inte synliggörs. Många använder företagets affärsplan som utvecklingsverktyg, vilket ställer extremt stora krav på styrelsens och ledningsgruppens förmågor.

Om vi istället utgår från affärsmodellen blir arbetet med strategiutveckling mycket enklare. Affärsmodellen utgör dessutom grunden till företagets affärsplan. 

Affärsmodellering för hållbar och skalbar tillväxt är ett verktyg som förenklar arbetet att ta fram strategier för tillväxt.  Det handlar om att zooma ut från det dagliga arbetet och att skapa sig en gemensam överblick av företagets nuläge, dess affärsprocesser och vilka vägval företaget står inför. 

Strategiutveckling startar i synliggörandet av affärsmodellen

En majoritet av företag påbörjar strategiarbetet med att diskutera företagets tillväxtmål för kommande verksamhetsår. Utifrån vårt verktyg börjar styrelser och ledningsgrupper alltså i fjärde steget. Det innebär vanligtvis att ledningen fastställer och budgeterar de nya intäktsmålen och därefter kommunicerar ut det i organisationen.

Detta måste givetsvis göras, men om det görs för tidigt i processen utan att ha en tydlig bild av affärsmodellen är risken att de strategiska beslut som tas blir en ”copy – paste” på den redan existerande strategin. Vi vet varför detta sker – ledningsgrupper och styrelser har missat att synliggöra affärsmodellen.

Att synliggöra affärsmodellen har tre tydliga fördelar:

  • Visualiserar företagets affärsprocesser
  • Utvecklar ett gemensamt språk för strategiutveckling
  • Tillvaratar deltagarnas erfarenheter och utvecklar engagemang för det strategiska arbetet

Separera affärsmodellen och organisationen

För att lyckas med strategiutveckling behöver vi separera organisationen från företagets affärsmodell. Organisationen ligger, bildligt, ovanpå affärsmodellen och skymmer den. Det som ofta är synliggjort är företagets affärsidé, vision och värdegrund,  som i regel hämtas från affärsplan eller organisationen. Men dessa delar ger väldigt liten vägledning om hur företaget skapar och levererar kundnytta, vilket gör det svårt att enbart använda dem för strategiutveckling. 

Som ett första steg bör därför styrelser och ledningsgrupper separera företagets affärsmodell från organisationen för att arbeta mer effektivt med strategiutveckling. Affärsmodellen synliggör företagets affärsprocesser och de centrala delarna som beskriver flödet av produkter och tjänster. Organisationen utgör medlet för att affärsmodellen ska kunna producera och leverera kundvärde.

Auxentum-Organisation och synliggörande

Video om affärsmodellens synliggörande

Här kommer vi att publicera vår video om affärsmodellens synliggörande inom kort. 

Spela videoklipp

Affärsmodellens synliggörande – kostnadsfri nedladdning

Ladda ner vårt verktyg. Just nu kan du ladda ner vårt verktyg för att synliggöra er affärsmodell – helt utan extra kostnad.. 

Läs vidare om JOE och affärsmodellens hållbarhet här.