Företagstillväxt
Varje företag och dess ägare och beslutsfattare behöver säkerställa ett antal tillväxtfaktorer; att tänka tillväxt, att skapa tillväxt och att utveckla tillväxt. All Hållbar Organisk Tillväxt startar i det strategiska arbetet och här utgör företagets ledningsgrupp grundfundamentet. När ledningsgruppen inte fungerar så beror det oftast på att de inte har en kollektiv medveten medvetenhet kring tillväxten. Man har, vanligtvis, pratat om vikten att växa omsättnings- och lönsamhetsmässigt men man lyckas inte ”lyfta”. I många organisationer är det mindre justeringar som behövs för att få rätt fokusering och i vissa organisationer behövs större förändringar för att få fart på tillväxten.

Tillväxtledarskap & Tillväxtgap
Tillväxtledarskapet har ett antal väldigt positiva karaktärsdrag som bygger på Omtänksamhet, Fokusering och Utveckling. Tillväxtledarskapet är uppbyggt kring att förstå organisationens behov för att utveckla vikten av tillväxtmedvetenhet. Det är alldeles för stor andel beslutsfattare idag som inte är medvetna om Tillväxtgap som hindrar företag från att skapa tillväxt. Inte för att dessa ledare inte vill det utan för att de inte ser konsekvenserna av dessa inbyggda, Tillväxtgap, hinder för tillväxt. Några av dessa Tillväxtgap är avsaknad av tillväxtvision, avsaknad av tillväxtmål, otydliga rollbeskrivningar, omedvetet och undermåligt gruppledarskap. För att lyckas att leda operativt mot tillväxt utgör den strategiska plattformen för Hållbar Organisk Tillväxt grundfundamentet.

Tillväxt kan ta många år eller gå väldigt fort
Att skapa tillväxt är sällan för sent. Det finns många företag som har befunnit sig på samma nivåer under flera år och haft en väldigt bra tillvaro. Många ägare och beslutsfattare har försökt att växa men inte riktigt kommit loss av olika anledningar. Det kanske då har upplevts som att man kastar in handduken och mer eller mindre ger upp drömmen att växa som företag och företagare. Jag kan förstå detta dels för att jag har tidigare ansvarat för tillväxt i egna bolag och även som beslutsfattare i andra. Jag har ett mer personligt exempel på en tillväxtresa som jag delar här;

TillväxtCoach (TC) med fokus på organisationstillväxt och tillväxtledarskap
De senaste tio åren har jag genomfört uppdrag där jag coachat, utbildat och agerat mentor till SME-företag för att utveckla organisationens strategier kring Hållbar Organisk Tillväxt. Tillväxtresorna har sett olika ut och behoven har uppstått på olika platser i organisationen och av olika anledningar. I dessa uppdrag som (TC) har jag samlat på mig erfarenheter på bredden och djupet kring förståelse för de utmaningar ägare/beslutsfattare ställs inför vid både positiv och negativ tillväxt.

Sprida kunskap om Hållbar Organisk Tillväxt
Kan alla företag växa? Absolut! Är det enkelt att tänka, skapa och bibehålla Hållbar Organisk Tillväxt? Både ja och nej. Auxentums mission är att stödja företags tillväxt på ett enkelt, kostnadseffektivt och hållbart sätt. I den här bloggen avser jag att skriva om Hållbar Organisk Tillväxt.

Tony Wetter
Vid Tangentbordet
/Tony Wetter