Affärsutveckling för hållbar organisk tillväxt

I de företag som upplever att de behöver stöd i ledningsarbetet för att utveckla hållbar organisk tillväxt är Auxentum Organisationsutveckling AB en erfaren strategisk samarbetspartner. Vi har agerat bollplank och en utvecklingspartner i två decennier på den svenska och nordiska marknaden för företag med upp till 250 anställda. Vårt uppdrag är att stödja och utveckla hållbar organisk tillväxt för tjänstelevererande företag.

Det är känt att företag påverkas av allt snabbare och mer genomgripande av förändringar på omvärlds- såväl som på närvärldsnivå. Pandemier, ökad konkurrens både om de bästa talangerna och i företagets erbjudanden samt en accelererande digitalisering ställer krav på ett fokuserat, samspelt och tydligt ledningsarbete. Dessa förändringar kan ofta bidra till målförvirring i ledningsarbetet vilket kan försvåra möjligheten att skapa en hållbar organisk tillväxt. 

Ledningsgrupp utan bakgrund beskuren

Från strategiska prioriteringar till operativa aktiviteter

I våra uppdrag, som initieras från styrelsen eller ledningsgruppen synliggör vi, tillsammans, företagets nuläge och önskade läge. Detta sker i en förstudie. Vårt uppdrag och vår expertis är att utveckla och coacha ledningsarbetet i strategiska frågor utifrån ägarnas och styrelsens direktiv. 

Vi stödjer ledningsarbetet inom affärsutveckling med stöd av en framgångsrik metodik som synliggör, utvecklar och stabiliserar företagets affärsmodellVåra uppdragsgivare uppskattar att vi synliggör och förenklar tillväxtresan genom våra tillväxtfrämjande verktyg och skapar ett tillväxtspråk som bygger på hållbarhet och organisk växt i tjänsteproduktion, tjänsteerbjudanden och vidare ut på marknaden. 

Det ställs större krav på medlemmarna i ledningsgruppen att synliggöra vad som är tillväxtstödjande och vad som är tillväxtskapande. Vårt bidrag är att utveckla en ökad och gemensam medvetenhet kring hållbar organisk tillväxt och vad en tillväxtresa innebär för organisationen. Det genomförs i en företagsanpassad utvecklingsprocess som stöd till styrelsen och ledningsgruppen.

 

Vi har utvecklat och stärkt tillväxtresor i två decennier

Auxentum Organisationsutveckling har stärkt hundratals företag under de senaste tjugo åren och bidragit till ökad fokusering, effektivare beslut och hållbar organisk tillväxt. Vi har mångårig erfarenhet från tillväxtutveckling på strategisk och operativ nivå och har framgångsrikt stöttat våra klienter och uppdragsgivare, vilka särskilt uppskattar att vi rör oss mellan strategiska prioriteringar och operativa aktiviteter, alltid med konkreta tillväxtstödjande verktyg och metoder.

Våra utvecklingsprogram

Auxentum stärker företagets hållbara organiska tillväxt och utvecklar tillväxtledarskap för hållbar medarbetarutveckling. 

Tillväxtledarskap för hållbar organisk tillväxt

Vi stödjer våra uppdragsgivares tillväxtresor genom att stärka tillväxtledarskapet i organisationen som bidrar till en bättre implementering av uppsatta tillväxtmål och de förändringar som uppstår i affärsutvecklingsarbetet. 

Läs mer om Tillväxtledarskap här. Välkommen att kontakta oss för ett ”bra snack” om hållbar organisk tillväxt och tillväxtledarskap.