Auxentum-Hållbarhet Balansbild med stenar

Vad är affärsmodellering?

Affärsmodellering handlar om att visualisera företagets affärsmodell. Affärsmodellen beskriver hur företaget producerar och levererar produkter och tjänster som skapar värde för existerande kunder och potentiella köpare.

Genom affärsmodellering kan ledningen skapa en tydlig bild av sin affärsidé och värdekedja, som hjälper till att identifiera möjligheter och hot, och att utveckla hållbara och skalbara strategier för produktion, erbjudande och marknad.

Affärsmodellering bidrar till att förklara affärsmodellen för olika intressenter såsom ägare, potentiella investerare, den egna organisationen och kunder. Den målgrupp som har störst nytta av affärsmodellering, vilket kan verka konstigt, är företagets ledningsgrupp och styrelse. För att lyckas utveckla företaget i rätt riktning är det avgörande att man har en gemensam förståelse av nuläget.

Det är avgörande att dessa människor har en gemensam bild och gemensam förståelse för hur företaget genererar intäkter för att kunna ta bättre beslut när det kommer till strategiutveckling.


Hur är affärsmodellering och strategiutveckling sammankopplat?

Affärsmodellering och strategiutveckling är sammankopplat då affärsmodellen utgör grunden till företagets strategi. Affärsmodellen beskriver hur företaget skapar värde och genererar intäkter, och det är dessa aspekter som ligger till grund för företagets mål och visioner.

Genom att, i det första steget, synliggöra företagets affärsmodell kan ledningen enklare identifiera möjligheter och hot, och utveckla olika alternativ för hur organisationen behöver fokusera för att arbeta mot uppsatta mål. Det ger en tydlig och nödvändig förståelse för strategiutveckling. 

Affärsmodellen fungerar också som en gemensam grund för alla i organisationen, för att arbeta mot gemensamma mål. Detta ökar motivationen och förbättra samarbetet, och bidrar till att organisationen arbetar mer lönsamt och hållbart.

Auxentum-CleanShot 2022 10 11 at 11.16.11

Därför behöver företag arbeta med affärsmodellering

Styrelser och ledningsgrupper behöver arbeta med affärsmodellering av flera olika skäl. Här beskriver jag de viktigaste; 

– För att få en tydlig bild av sin affärsidé och värdekedja, så att man kan förklara för olika intressenter hur man skapar värde och genererar intäkter.

– För att identifiera möjligheter och hot, och utveckla en hållbar och lönsam affärsmodell.

– För att öka förståelsen och engagemanget för affärsidén hos alla i ledningsgruppen och organisationen.

– För att skapa en gemensam grund för strategiutvecklingen, så att man kan utforma en tydlig och anpassad strategi för att nå nödvändiga mål.

– För att bli mer attraktivt för investerare, kunder och anställda, eftersom det visar på en tydlig och långsiktig affärsplan.

– För att skapa ett gemensamt språk och förståelse kring varför organisationen behöver fokusera på vissa delar. 

Söker du svaren på hur du enklare kan utveckla strategier för ert företag? 

Att arbeta med affärsmodellering ger ledningen i företaget ett verktyget som hjälper er att arbeta strategiskt på ett mer effektivt sätt. Det ger er ett språk som skapar engagemang och ett verktyg som underlättar strategiutveckling. 

Kontakta oss för mer information om Auxentums verktyg och hur ni kan utveckla det strategiska arbetet i er ledningsgrupp. 

Auxentum

Auxentum är latin och betyder ökning eller tillväxt. Det kan även användas som en symbol för balanserad och hållbar utveckling.

Kontakta oss för mer information om oss och våra verktyg!
Kontakt


Facebook


Youtube


Linkedin

Jag som skriver här heter Tony Wetter och har ett genuint intresse för företagande, företagstillväxt och ledarskapsfrågor.

Vid tjugotre bestämde jag mig för att ta upp mina akademiska studier; Civilekonom med Magisterexamen i Organisationsutveckling.

Jag har därefter haft en handfull ansvarsroller som projektledare, försäljningschef, affärsområdes-ansvarig och jag har även haft VD-ansvar och utvecklat egna företag.

Jag har, i över tjugo år, arbetat med utbildning och utveckling där jag bidrar med ökad förståelse för strategiska och operativa frågor i organisationen. 

Kolla in Linkedin för mer info: www.linkedin.com/in/tonywetter/