I februari 2021 genomförde vi ett uppdrag för Midroc Electro i Västerås. Avdelningen hade tagit ett beslut under 2020 om att utveckla organisationens affärsområden och vi fick en fråga att stödja avdelningens utvecklingsresa. Vi genomförde ett antal strategiska insatser för att stödja förändringen i organisationen för Västeråsavdelningen. 

Vid vårt återbesök fick vi ytterligare bevis på hur snabbt omvärldens förändringar påverkar organisationer. Midroc Electro, eller numera, Granitor Electro är ytterligare ett företag som bekräftar detta. 

Midroc bytte namn till Granitor i januari 2022

Vi visste naturligtvis att det skett ett namnbyte från Midroc till Granitor när vi bokade in vårt återbesök. Namnbytet offentliggjordes i januari 2022. Detta har synts en tid i sociala medier, på servicebilar och på medarbetarnas arbetskläder.

Granitor Electro är ett el- och teknikföretag med stark lokal förankring i Skandinavien. Deras fokus är på utveckling av entreprenad och servicetjänster inom bygg, fastighet och industri.

Granitor skriver själva på sin hemsida;

 ”Nu har vi blivit Granitor. Samma människor, samma engagemang, samma möjligheter – nytt namn.”

Auxentum-midroc lika med granitor beige 5647f6e1866b3f2830e3922b95ee4474ea1d

Granitor i Västerås 2022

Vårt återbesök startar hos avdelningschef Emma Wetter som tar emot oss efter en hektisk arbetsdag då alla utom hon har gått hem. Vi får en rundvandring i trevliga ljusa lokaler som har en takhöjd på 5-6 meter.

Lokalen ger en industrikänsla med traverser i taket som vittnar om annan verksamhet i lokalerna längre tillbaka i tiden. Lokalerna är smakfullt inredda där det moderna möter svunna tider.

På entréplan möts vi av flera olika platser där man kan slå sig ner och umgås. Konferensrum finns det på båda våningarna. En trappa upp har de flesta sina arbetsplatser med möjlighet att kunna stänga om sig när det behövs.

Auxentum-IMG 6096

Auxentum-IMG 4764
Auxentum-IMG 4766

Granitor Electro Västerås
Antal anställda: 45
Affärsområden i avdelningen:
Service. Entreprenad.
Konstruktion.
Säkerhet.
Fastighetsautomation.
Emma
Emma Wetter, Avdelningschef Granitor Västerås
Det gått drygt 12 månader, vad har hänt?

När vi arbetade med er så var anledningen att ni behövde stöd i att utveckla en ökad organisatorisk tydlighet när det kom till entreprenad och service. Vad var det ni upplevde som inte fungerade vid den tidpunkten? Emma berättar med egna ord här. 

Emma berättar om hur resan från Midroc Electro till Granitor landade både positivt och snabbt i hennes avdelning. Hon är positiv och säger; ”Det känns som vi tar ett par steg mot att utvecklas till ett elinstallationsföretag som ligger i framkant. Det är viktigt för att hänga med i all teknikutveckling som sker runt omkring oss.”

I och med namnbytet så skedde det även ett par andra förändringar i hennes organisation. Hon berättar att det påverkade människors upplevelser både positivt och negativt.  Hon är noga med att poängtera; ”Det är ingen som har tvingats sluta, tvärtom, vi söker nya stjärnor hela tiden.” 

Har era planer från 2020 förändrats något?

Vi frågade hur planerna från 2020 har påverkats och svaret blev att de ligger kvar. Emma berättar; ”Det som har förändrats är vår egen organisation. Det som vi i Västerås utvecklade var affärsområdena security och konstruktion. Dessa affärsområden har nu hamnat i det vi kallar för ”Riks” tillsammans med fastighetsautomation.

”Emma lyfter fram att fördelen är att vi samlar dessa kompetenser i ett och samma affärsområde och att vi kan nyttja deras kompetenser i våra projekt även om jag inte leder dessa killar och tjejer direkt i min roll. Vår roll blir tydligare också.”
 

”Samtliga affärsområden finns kvar i våra lokaler och det är enkelt för oss att träffas när vi behöver det.  

Vad har hänt sen vi arbetade tillsammans?

Vi träffade Andreas och Magnus som startade konstruktionsavdelningen. Vi fick en pratstund med dem i deras fina och nya lokaler i Västerås. De var vid gott mod och deras entusiasm kändes igen. 

Vi pratade om vad som hade hänt sen senast och kunde konstatera att tiden går snabbt. 

Auxentum-IMG 6141

Konstruktionsavdelningens uppdrag

Auxentum-IMG 6095 1
Anders i arbete med ett av många konstruktionsprojekt.

E av kollegorna på konstruktionsavdelningen är Anders som har mångårig erfarenhet inom elinstallationsbranschen. Han har en elektrikerbakgrund och han har arbetat som projektledare i många år och idag har han bytt tjänst till konstruktör. Hans karriär är ett exempel på hur människor kan utvecklas inom företaget.