Hållbar affärsmodell - Auxentum

Vad är egentligen en hållbar affärsmodell? Det finns olika sätt att se på hållbarhet – vi pratar i huvudsak om miljömässig och social hållbarhet* och intern affärsmässig hållbarhet.

Vi vill poängtera att en miljömässig och social hållbarhet på intet sätt står motsats till en affärsmässig hållbarhet, men vi behöver ha olika linser på oss beroende på vilken hållbarhet vi avser.

Miljömässig hållbarhet som ett lager

Miljömässig hållbarhet handlar om att värna om miljön och mångfald i affärsverksamheten. Vi ser många företag som tar in detta som ett ”lager” i sin verksamhet, en sorts ”grön omställning”.

De har en affärsmodell som de anpassar för att minska sin negativa påverkan på miljö och klimat och för att minska sociala orättvisor. Det kan röra sig om val av samarbetspartners, inköp, att företaget klimatkompenserar eller jobbar aktivt med CSR.

 Just nu kan denna omställning ses som en konkurrensfördel, men det blir snart en hygienfaktor, något som alla kunder förväntar sig av sina leverantörer.

Företag som enbart använder hållbarhet för att godhetssignalera och framhäver någon enstaka miljöåtgärd, som är obetydlig jämfört med övrig negativ miljöpåverkan företaget orsakar, löper risken att anklagas för ”greenwashing”.

Miljömässig hållbarhet som kärna

Det finns många företag som har miljömässig hållbarhet som ett kärnerbjudande och bygger hela sin verksamhet kring detta. Exempel på några svenska företag är:

  • Climeon är ett cleantechföretag som jobbar med att omvandla termisk värme till energi
  • Parently som jobbar med cirkulär ekonomi och hyr ut barnvagnar och annat som småbarnsföräldrar behöver under korta perioder
  • AirWaterGreen som har luftavfuktare som skapar gynnsam inomhusmiljö med låg energiförbrukning

Dessa företag låter hållbarhet genomsyra hela verksamheten, från strategi till produktutveckling, marknadsföring, försäljning och eftermarknad. Genom att inkapsla hållbarheten i verksamheten och erbjudandet blir det också svårare för konkurrenter att konkurrera.

Affärsmässig hållbarhet

Den affärsmässiga hållbarheten är annorlunda. Den handlar mer om att trycktesta affärsmodellen och säkerställa att den går att skala upp och få en långsiktig, lönsam tillväxt. Den är internt fokuserad, även om den givetvis har externa beröringspunkter. Den affärsmässiga hållbarheten har tre huvudsakliga områden:

  • Ekonomiskt hållbar – finns det möjligheter att växa och bli långsiktigt lönsamma? Har vi rätt prismodeller?
  • Juridiskt hållbar – jobbar vi rätt med kund- och leverantörsavtal? Hur hanterar vi patent, licenser och immateriella tillgångar?
  • Organisatoriskt hållbar – har vi personal som kan, vill och orkar jobba i verksamheten? Kan vi attrahera, utveckla och bibehålla rätt personal?

Dessa tre områden lever inte isolerade liv, utan de påverkar varandra inbördes. Om vi inte jobbar med väl formulerade avtal kan vi till exempel få svårt att höja priser, vilket givetvis påverkar vår ekonomiska hållbarhet. Eller om vi inte jobbar aktivt med våra leverantörsavtal kan vi en dag stå utan viktiga nyckelkomponenter.

Vårt bidrag till hållbara affärsmodeller

Många företag har specialister som jobbar med de affärsmässiga frågeställningarna, men genom att synliggöra dem i affärsmodellen skapas en helt annan medvetenhet och bredare förståelse för vad hållbarhet innebär.

Vår erfarenhet är att organisationer och dess medarbetare är osäkra om hur de kan förhålla sig till hållbarhet. Vårt bidrag i affärsutvecklingsarbetet är att synliggöra hållbarhetsbegreppet i affärsmodelleringen utifrån produktions- och resursperspektivet, erbjudandeperspektivet och marknadsperspektivet. 

* FN har satt upp sjutton hållbarhetsmål, så det går att bli mer finmaskig när det kommer till ”miljö och klimat”.