Affärsutveckling
Utveckla företagets hållbara affärsmodell

Många företag och företagare har tillväxtambitioner, men klarar dessvärre inte av att omsätta dessa till konkreta strategier, affärsmodeller och aktiviteter. För att lyckas behöver företagets ledning och hela organisationen förstå vad det innebär att planera för, påbörja och genomföra en tillväxtresa som är hållbar och organisk i sin karaktär. Genom att ta ett beslut att arbeta med praktisk affärsutveckling och affärsmodellering kan ni skapa en ökad förståelse och ett organisatoriskt engagemang. 

Affärsutveckling för hållbar organisk tillväxt

Affärsutveckling är en utvecklingsprocess som stärker och befäster företagets önskade position på marknaden. Den utvecklar organisationens verksamhet, tillväxtmål och operativa aktiviteter för att främja hållbar organisk tillväxt, där organisk tillväxt är den tillväxt som företaget med egna resurser och partners uppnår i volymförändring t.ex antalet kunder och antalet sålda tjänster som bidrar till en ökad omsättning och lönsamhet. 

Hållbarhet tar en allt större plats i människors medvetenhet och utmanar organisationer och tjänstelevererande affärsmodeller. Hållbarhet handlar inte enbart om ”grön omställning”, utan även om att etablera en verksamhet där människor i organisationen, partners till organisationen och existerande kunder och potentiella köpare förstår och upplever ett värde. Vi påstår att lönsamhet skapas med en långsiktigt hållbar affärsmodell som är skalbar.  

Affärsmodellering utvecklar ledningsarbetet och bidrar till ökat engagemang för tillväxt

Praktisk affärsutveckling som människor förstår och skapar engagemang i organisationen

 • Ökad tydlighet för företagets tillväxtutveckling
  Med utgångspunkt i företagets affärsplan etablerar ni företagets tillväxtmål och strategiska prioriteringar. Ni får tillgång till en praktisk metodik som gör skillnad. 
 • Synliggörande av företagets affärsmodell 
  Ni säkerställer att hela ledningsgruppen förstår och prioriterar de tillväxtskapande och tillväxtstödjande aktiviteterna, som sedan enkelt implementeras i organisationen. 
 • Ett gemensamt språk
  Ett gemensamt språk som förhindrar otydlighet och kostsamma missförstånd. Språket är grundläggande för effektivt ledningsarbete och tillväxtledarskapet.
 • Fokus på konkreta operativa aktiviteter som utvecklar 
  Auxentums processledare har mångårig erfarenhet av praktisk affärsutveckling och affärsmodellering. Vår leverans består av verktyg, modeller, metoder och ökad medvetenhet som leder till bestående utveckling i organisationens strategiska och operativa arbete. 

 • Utveckla en hållbar affärsmodell genom evidensbaserad praktik
  Vi ger er som ledningsgrupp en samlad expertkunskap kopplat till affärsmodellens utveckling och dess hållbarhet.

  Vi växlar mellan strategiska och operativa  frågeställningar utifrån tillväxtstödjande och tillväxtskapande aktiviteter såsom organisatoriska funktioner, erbjudandepaketeringar, hållbara strategier för tillväxt, hållbara affärsavtal och juridiskt skydd av affärsmodellen samt ekonomisk uppföljning/styrning och tillväxtledarskap.

Vi genomför våra utbildningar och program online och i fysiska processer

Önskar ni genomföra affärsutvecklingen online så möter vi er där. Vill ni hellre jobba ansikte mot ansikte arbetar vi gärna i fysiska möten. 

Företagsanpassade program och öppna utbildningar

I företagsanpassade upplägg arbetar vi med ledningsgrupper eller grupper av funktionschefer från samma organisation. I en företagsanpassad utbildnings- och utvecklingsprocess är fokus er verksamhet och era specifika utmaningar. 

I de öppna utbildningarna möter du deltagare från olika organisationer som har liknande behov och arbetssituation som du själv. Deltagare i våra öppna utbildningar uppskattar kunskapsöverföringen och möjligheten att utbyta erfarenheter och perspektiv med andra deltagare. 

Läs mer om våra utbildningar och program genom att klicka på länken om våra utbildningar. Är du nyfiken och vill veta mer om oss och våra utbildningar kontakta oss för ett bra snack. Kostnadsfritt naturligtvis. 

 

Vår canvas för affärsmodellering är en vidareutveckling av Osterwalds teoretiska Business Model Canvas (bmc) från 2009 där vi arbetar i företagets dagliga verksamhet för att enklare kunna utveckla strategier och aktiviteter som bidrar och stödjer hållbar organisk tillväxt.  

Vi utmanar och stödjer affärsmodellen i ett tre perspektiv; produktionsperspektivet, marknadsperspektivet och utifrån erbjudandeperspektivet. 

Vi synliggör tillväxtmålen, strategiska prioriteringar, tillväxthinder och operativa aktiviteter på ett tydligt och ett mer begripligt sätt.

Vår affärsmodell sätter dessutom fokus på olika strategier för tillväxt när det kommer till erbjudandedelen där vi kompletterar med transaktionella verktyg för att skapa tydlighet och fokusering i tillväxtledarskapet. 

Med tydlig process och kvalitet utvecklar vi ökad medvetenhet för hållbar organisk tillväxt