interpersonal dynamics inventory

Den här artikeln riktar sig till dig som har en chefsroll och som emellanåt funderar på hur ditt ledarskap upplevs i din organisation. Grunden till andras upplevelse av dig som ledare är din förmåga att kommunicera och samspela med människor i din omgivning. 

 

Du förtjänar att kunna sluta gissa och istället få tillgång till de styrkor du har som människa för att skala upp ditt ledarskap.   

 

Verktyget heter Interpersonal Dynamics Inventory och är ett beteende- och kommunikationsinstrument för ledare. Det är ett ISO-certifierat verktyg, 10667, som har bidragit till ca 180 000 svenska chefers utveckling sedan början av 1980-talet. 

 

Det är ett forsknings- och evidensbaserat verktyg vilket borgar för en hög kvalitet i resultatet. Du kan inte jämföra IDI med andra verktyg som DISC, MBTI eller andra självskattningsverktyg som du hittar där ute. 

Om du har gjort en IDI-profil tidigare och nu vill göra en till för att du har bytt chefsroll eller bytt arbetsplats?

Vill du ge dina medarbetare eller kollegor möjligheten att göra en IDI-profil?

Läs vidare om verktyget och vårens digitala workshops här! 

Auxentum-auxentum idi tumme
Tony Wetter, Certifierad IDI-handledare sedan 2003.

Svårt att se på sig själv som ledare

Den absoluta majoriteten av människor har svårt att se på sig själv hur olika förändringar påverkar beteendet i chefs- och ansvarsrollen. Här behöver vi hjälp. Det handlar om att våga fråga efter hjälp. Innan du går någonstans tar du hjälp varje dag. Din personliga hjälpreda kallas för spegeln. Den ger dig feedback på hur kläder, håret och sminket (om du använder det) ser ut på dig.

Alla människor som har en chefsroll skulle ha stor nytta av att få en ökad medvetenhet av hur de upplevs i sitt ledarskap. Det vi vet är att människors beteende i ledarrollen påverkas av organisationens förväntning på rollen i olika situationer. Att spegla sitt beteende är, tyvärr, inte lika vanligt men ack så nödvändigt.

I bilden nedan illustrerar vi rollperspektivet där du som människa förhåller dig till organisationens förväntningar och uppgifter som du möter i din ledarroll. Du har sannolikt en uppsättning av olika mål att leda arbetet emot och resultatet är ofta en produkt av din förmåga att leda, andra människors upplevelse av ditt beteende, din egen erfarenhet och situationen här och nu.

Interpersonal Dynamics Inventory
Ansvarsrollen är central för att utveckla din medvetenhet kopplat till ditt beteende i ledarskapet. Dina tolkningar av situationen och organisationens förväntningar på din roll påverkar dig och andras upplevelse av dig som ledare. Källa: Auxentum & IDI Profiling AB.

”Bidra till ökad trivsel, bättre samarbete,

utveckling och goda prestationer”

Sluta gissa och skaffa dig fakta på hur du upplevs

Oavsett om du har en roll som VD eller annan chef med ett lednings- eller personalansvar är IDI ett verktyg som ger dig svar på dina funderingar kring dig själv, ditt beteende och som ger dig konkreta tips för att utveckla ett bättre samarbete med andra människor kopplat till din yrkesroll.

Det är ett unikt utvecklingsverktyg som ger dig svaren kring det du behöver förstå för att utveckla din förmåga till ett bättre samarbete. Människors psykologiska behov är inget som syns för ett otränat öga.

IDI-verktyget ger dig en ökad kunskap om profilernas olika behov vilket ger dig möjligheten att utveckla strategier för bättre kommunikation och anpassning i dina möten med människor.

Om det verkar pirrigt att få reda på det som andra redan vet så kan jag lugna dig. Du gör en höna av en fjäder.

IDI ger dig svaren och du kan på ett medvetet sätt utveckla fokusera på dina styrkor och aktivt välja bort de delar av ditt beteende som upplevs som energitagande. Det bygger dig som ledare och du kommer ge människor i din omgivning bättre förutsättningar till utveckling, prestationer och trivsel på arbetsplatsen. För första gången erbjuder vi IDI-verktyget på den sk öppna utbildningsmarknaden via Zoom.

Verktyget har tidigare endast erbjudits i företagsanpassade uppdrag. Det är ett kvalitativt verktyg som ger dig insikter kring dig själv tack vare feedback från dina kollegor och medarbetare.

Interpersonal dynamics inventory

Workshops som ger resultat – helt online med Zoom Live

Sedan pandemiutbrottet har vi arbetat med att utveckla en mycket uppskattad metodik för IDI-workshop på Zoom. Vi har återkopplat ett par hundra profiler i våra företagsanpassade ledarskapsutbildningar.

Nu under 2022 tar vi steget till att genomföra workshopen i sk öppen workshop för första gången. Vi erbjuder att anmäla två deltagare och betala för en.

”Det du gör är det som andra upplever,
värderar och bidrar till ert resultat”

Om du inte känner till verktyget IDI sedan tidigare och söker ett verktyg som skapar resultat.

Läs vidare om verktyget och vårens workshops här! 

Vi har även en kort video att titta på om du klickar dig vidare på länken.

Auxentum-auxentum idi tumme
Tony Wetter, Certifierad IDI-handledare sedan 2003.

Ansvarig utgivare: Tony Wetter
Företag: Auxentum Organisationsutveckling AB

Vill du komma i kontakt?
Kontakt: tony@auxentum.se
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tonywetter/
Mobiltelefon: +46 70 390 10 90