Premiär för digital IDI-workshop och återkoppling

Från och med 2022 erbjuder vi dig som vill ta del av IDI-verktyget i en sk ”öppen utbildning” online. Vi har utvecklat en process som stöds av det digitala formatet, en workshop under en heldag på Zoom.

Du startar din utveckling med ett digitalt förarbete inför workshopen där du gör din egen IDI-profil. Under workshopen går Tony igenom den teoretiska grunden till din IDI-profil och ditt resultat.

Efter genomförd workshop får du 30 minuter individuell coachning av Tony, kopplat till ditt resultat. Detta sker via Zoom eller telefon, vilket som passar dig bäst. 

IDI WORKSHOP PÅ ZOOM

Interpersonal Dynamics Inventory

Bli en bättre ledare med stöd av IDI

IDI är ett verktyg som hjälper dig att utveckla dina kommunikativa och samspelsförmågor i din ledarroll. 

Vid  workshopen som hålls via Zoom kommer du bland annat:
– Ha skapat en egen IDI-profil som ger insikter i ditt ledarskap
– Få en genomgång av din profil
– Förstå flera av de teorier som förklarar våra beteenden
– Nätverka med likasinnade
– Uppföljande coachingsamtal  

Workshop 29/4. Genomförd och stängd.
Workshop 17/6. Genomförd och stängd. 

Nästa tillfälle är den 14/10, 08:00–17:00
Sista datum för anmälan är den 30 september.  

Pris: 6,900 kr exkl. moms. (för två deltagare)

Anmäl 2, betala för 1

Just nu kan du anmäla två och betala för en. Ta med dig en kollega utan att betala extra.

Intresseanmälan
Vill du veta mer eller anmäla dig? Fyll i dina uppgifter så återkommer vi till dig. Därefter kan du bestämma om du vill deltaga eller inte.

För dig som har en ledarroll

Workshopen är för dig som är styrelsemedlem, VD eller annan chef med ett lednings- och personalansvar. Du vill stärka din medvetenhet kring dig själv och andra människors beteenden och kommunikation kopplat till din yrkesroll.  

För att utveckla din kommunikativa förmåga söker du ett forskningsbaserat verktyg som stödjer dig i din utveckling som chef och ledare. Antalet år som chef och ledare är mindre viktigt, det är din vilja att utveckla din samspelsförmåga med andra människor som är avgörande. 

Ledningsgruppsutveckling och tillväxtledarskap

IDI beskriver hur dina arbetskollegor och medarbetare upplever dig som ledare utifrån tre oberoende dimensioner:

Om IDI Profiling AB

Vi vill bidra till en värld där människor är mer medvetna! När vi ser oss själva genom andras ögon blir vi visare och bättre på att samverka med andra. Vi förstår helheten bättre, ökar vår valfrihet och blir mer kreativa.

Instrumentet Interpersonal Dynamics Inventory har tre unika egenskaper som är avgörande för att feedback skall ha en positiv effekt på vårt beteende;

– Den inkluderar andra människor som har betydelse för dig.
– Den är specifik och kopplad till ett givet sammanhang.
– Den knyter an till din roll inte bara din person. 

Tony Wetter är din licensierade handledare. Han har utvecklat chefer och ledare sedan 2005 med stöd av IDI-profilen. Han ger dig råd om vilka du ska bjuda in som respondenter, han levererar resultatet, hjälper dig att förstå det och ger dig personligt stöd att – utifrån din unika roll – vässa ditt samarbete och samspel. 

(Thomas Larsson, IDI Profiling AB)

interpersonal dynamics inventory
Tony Wetter

Workshopen samlar chefer och ledare för erfautbyten

Under workshopen möter du andra chefer och ledare från andra organisationer och företag som alla delar ditt intresse av ledarskap, människor, motivation, engagemang, beteenden och kommunikation. Varför inte utveckla ditt eget nätverk av likasinnande människor.

interpersonal dynamics inventory

Ditt IDI-konto ger dig en kunskapskälla att nyttja när det passar

Via ditt personliga konto får du tillgång hela vårt bibliotek med  intressant och forskningsnära material kring mänskligt beteende, de olika profilerna, mellanmänskligt samspel, rollbegreppet, adaptability, konflikter, gruppdynamik och organisationsutveckling. 

Det är också i ditt IDI-konto som du hittar ditt egna profilresultat  med en profilrapport som beskriver det egna och andras upplevelse av dig och ditt beteende i din yrkesroll. Genomför du fler profiler över tid sparas dina resultat här. 

Det finns också en funktion för språkval där vi erbjuder 22 olika språk. Dokumentationen kan i dagsläget sparas ned på svenska, engelska, franska och koreanska. 

Auxentum-IDI konto

Anmäl 2, betala för 1

Nu erbjuder vi dig att ta med en arbetskollega för genomföra workshopen tillsammans med oss.
Workshopen genomförs på Zoom. 

Workshop heldag:
Workshop 29/4. Genomförd och stängd.
Workshop 17/6. Genomförd och stängd. 

Nästa tillfälle är den 14/10, 08:00–17:00
Sista datum för anmälan är den 30 september.  

Pris: 6,900 kr exkl. moms. (för två deltagare)

Intresseanmälan

Vill du veta mer eller anmäla dig? Fyll i dina uppgifter.

I tidigare och nuvarande uppdrag har vi genomfört med fokus på affärsutveckling, ledarutveckling och individuell chefscoachning.
Interpersonal Dynamics Inventory (IDI) ingår då som ett utvecklingsverktyg i våra företagsanpassade program.
Ta del av detta kvalitativa beteende- och kommunikativa verktyg för att utveckla dig som ledare och chef.  

Om oss

I mer än tjugo år har vårt arbete handlat om att utveckla företag, organisationer och människor. Vi har genomfört uppdrag för allt från nystartade företag, mindre företag, medelstora företag och stora globala företag. I dessa uppdrag har vi utbildat tusentals individer; ledningsgrupper, styrelsemedlemmar, medarbetare och chefer på alla nivåer.

Tony Wetter är certifierad handledare och har genomfört IDI återkopplingar sedan 2003 och återkopplat ca 2 000 individuella profiler.

Copyright 2022 – Auxentum AB