Ett professionellt stöd för dig som vd, tillväxtledare och människa

Chefsstöd med fokus på din ansvarsroll

Det kan upplevas svårt eller omöjligt att lyfta dina frågor i organisationen. Ditt personliga och privata nätverk förstår dig inte. Då är det värdefullt att ha ett bollplank som förstår utmaningarna din roll, dina beslut eller helt enkelt att få en återkoppling på dina egna tankar och tänkbara lösningar. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. Auxentum arbetar med ett nätverk av externa professionella coacher för dig eller för dina medarbetare där personlig utveckling är behovet.

Auxentum har ett omfattande nätverk av experter inom området organisationsutveckling. Det är erfarna konsulter inom juridik, ekonomi, redovisning, rekrytering, projektledning, varumärkesutveckling, it-drift, fastighet, hantverk och utbildningar.

Välkommen att kontakta mig för ett förutsättningslöst samtal.

Utveckla dig i ansvarsrollen som VD och tillväxtledare

Har arbetat i rollen som chefsstöd sedan 2006. Har fokus på dig i din ansvarsroll i frågor som handlar om dig som VD, som chef och som tillväxtledare. Du möter mina frågeställningar som har för avsikt att stärka dig i dina yrkesfärdigheter och utveckla din medvetenhet i din ansvarsroll.

Jag är tydlig och har modet att ställa de nödvändiga frågorna för att du ska utvecklas och skapa förutsättningar för att dina egna och organisationens målsättningar.

Med en akademisk bakgrund; civilekonom, magisterexamen i organisationsutveckling har jag haft egna ansvarsroller sedan slutet av nittiotalet som utbildare, projektledare, säljchef, vd och affärsområdes ansvarig. 

Tony Wetter, Auxentum

Tony Wetter

Coachningpaket för våra uppdragsgivares medarbetare

Vi erbjuder våra uppdragsgivares medarbetare chefscoachning via digitala kanaler som Zoom eller Teams. Vi erbjuder coachningpaket till individer och coachningpaket till företaget. Varje coachningtillfälle genomförs minst med en timme/tillfälle. Vid användning av något av våra verktyg genomförs tillfället från tre timmar och uppåt. Coachningpaketen varierar i prissättning och omfattning. Samtliga priser är angivna exklusive moms. Coachningpaketen är giltiga i tolv månader från bekräftelsedatum.

Coachningpaket till individer och företag

Coachningpaket till individer

Upplägg: Genomförs efter överenskommelse med individen. Ingen uppsägningstid. Fakturering sker i sin helhet vid bekräftelse av uppdrag med tio dagar kredittid.

  • Upp till fyra timmar, pris/tim. 2,800 kronor.
  • Från fem till nio timmar, pris/tim. 2,300 kronor.
  • Från tio timmar och uppåt, pris/tim. 1,800 kronor.

Vid avslutad anställning eller byte av arbetsroll kan outnyttjade timmar inte överföras till andra. Vid längre frånvaro pga. sjukdom söker vi lösningar för outnyttjade timmar.

Coachningpaket till företag

Organisationspaket till eget urval av medarbetare. Upplägg: Abonnemang på minst sex månader och maximalt tolv månader. Ingen uppsägningstid ingår i coachning paketet. Fakturering sker månadsvis enligt nedanstående omfattning med tjugo dagar kredittid.

  • Upp till fem timmar, pris/tim. 2,300 kronor.
  • Från sex timmar till nio timmar, pris/tim. 1,800 kronor.
  • Från tio timmar och uppåt, pris/tim. 1,500 kronor.

Vid avslutade anställningar kan outnyttjade timmar enkelt överföras till andra medarbetare. Efter utgånget slutdatum i abonnemanget förbrukas outnyttjade timmar.

Verktyg vid coachninguppdrag

Vid användning av verktyg arbetar vi från tre timmar och uppåt/tillfälle. Kostnader för verktyg tillkommer. Samtliga priser är angivna exklusive moms. 

Interpersonal Dynamics Inventory, IDI-360
Kostnad: 2,000 kronor/styck. 

Core Qualities, Kärnkvaliteter Ego
Kostnad: 500 kronor/styck. 

Rollkritiska arbetsuppgifter – arbetsmall
Kostnad: 1,500 kronor/styck.

Affärsmodell med instruktionshäfte
Kostnad: 4,000 kronor/styck.

Tillväxtledarskap, Ledarstilstest
Kostnad: 1,600 kronor/styck.