Tillväxtledarskap för hållbar organisk tillväxt

Ledarskapsträningen har fokus på organisationens behov av hållbar organisk tillväxt och medarbetarnas behov av vägledning och stöd i deras yrkesroller. Vi har utvecklat det ifrån två ledarskapsfilosofier; transformativt- och transaktionellt ledarskap för att främja hållbarhet i medarbetarutvecklingen och en hållbar organisk tillväxt i företaget. Vi har paketerat det i konceptet; Tillväxtledarskap för hållbar organisk tillväxt™.  

Vi stärker och utvecklar ledarens affärsmässiga kompetens kopplat till organisationens hållbara tillväxtutveckling och ledarens kompetens när det handlar om hållbar medarbetarutveckling. Tillväxtledarskap för hållbar organisk tillväxt™ består av två delar;  en affärsmässig del och en kommunikativ del.  

Tillväxtledarskap stärker affärsfokuseringen

Den affärsmässiga delen i ledarskapsträningen utgår ifrån företagets affärsmodell för att synliggöra ledarskapets betydelse för att stärka organisationens hållbara organiska tillväxt. Utifrån de strategiska prioriteringarna stärker tillväxtledarskapet implementeringen av de operativa aktiviteterna i medarbetarteamen. 

Deltagaren erhåller och arbetar här med transaktionella verktyg som stödjer organisationens hållbara organiska tillväxt; 
– Synliggöra tillväxtmål och tillväxtfrämjande kpi:er (key performance indicators)
– Implementering av tillväxtstrategier utifrån företagets erbjudanden till existerande kunder och potentiella köpare.
– Kartläggning och reducering av tillväxthinder i organisationen och i personalteamet.
– Implementering av rollkritiska arbetsbeskrivningar med tillhörande tillväxtstödjande och tillväxtskapande arbetsuppgifter. 

Utvecklingsmål och resultat:
Deltagaren utvecklar den affärsmässiga delen i ansvarsrollen. Deltagaren erhåller och lär sig arbeta med ett antal tillväxtfrämjande verktyg. Transaktionella verktyg bidrar till en ökad tydlighet i organisationen och en mer effektiv implementering av de strategiska prioriteringarna i den operativa verksamheten. 

Picture of business people discussing in their company together

Tillväxtledarskap främjar hållbar medarbetarutveckling

Den transformativa sidan av tillväxtledarskapet utgår ifrån organisationens vision och värdegrund för att stärka kulturen och en hållbar medarbetarutveckling. Inom tjänstelevererande företag utgör människor affärskritiska resurser och tillväxtledarskapets uppgift är att utveckla och skapa en arbetsmiljö som präglas av engagemang, inkludering och tydlighet.  

Deltagaren erhåller och arbetar här med tranformativa verktyg som stödjer organisationens hållbara medarbetarutveckling;
IDI-360 beteende- och kommunikationsprofil för bättre samspel.
– Förebygga och hantera mellanmänskliga konflikter. 
– Kärnkvalitetsprofil för ökad självkännedom.
– Stärkande och utvecklande feedback.
– Medarbetarutveckling mot självgående i arbetsrollen.
– Coachande förhållningssätt – TGROW.

Utvecklingsmål och resultat: 
Deltagaren utvecklar färdigheter inom den transformativa delen i ansvarsrollen. Deltagaren erhåller och lär sig arbeta med ett antal transformativa verktyg som stärker och skapar en ökad trygghet och fokusering på människors utveckling, engagemang och arbetsinsatser. Vi erbjuder individuell chefscoaching efter genomförda utvecklingsprogram.