Investeringar i tillväxt

Att utveckla företaget är förknippat med investeringar av olika slag. Företag investerar i anläggnings- och omsättningstillgångar, i produkt- och tjänsteutveckling, i marknadsföring och inom försäljning. Dessa investeringar är nödvändiga och helt avgörande för organisationens utveckling. Att investera i tillväxt är inget nytt. Problemet för många medelstora företag och ledningsgrupper är att man inte har erfarenheterna och verktygen för att skapa hållbar organisk tillväxt. 

Om du nu känner dig förolämpad så ber vi dig fundera på om du är, relativt sett, ensam i din ledningsgrupp och skulle önska att fler medlemmar också hade dina erfarenheter och kunskaper. Det är här som vi hjälper er att skapa en kollektiv medveten medvetenhet inom ledningsgruppen för att, på riktigt, ge organisationen möjligheter att utveckla hållbar organisk tillväxt. Vi har specialiserat oss på hållbar organisk tillväxt för medelstora tjänsteföretag. 

Priser för arvoden, utvecklingsverktyg och coachning

Samtliga priser är angivna exklusive moms och gäller under 2021.

Arvoden för affärsutveckling och tillväxtledarskap
(Antalet personer: sex deltagare). Vid fler deltagare tillkommer 4,500 kronor per person. 
– Halvdag (4 tim): 18,000 kronor inkl förberedelser.
– Heldag (8 tim): 32,000 kronor inkl förberedelser. 

Arvode för coachning för individer/medarbetare
(Individavtalat uppdrag. Läs på verksamhetsnära chefsstöd)

Individavtal:
Upp till fyra timmar, pris/tim. 2,800 kronor.
Från fem till nio timmar, pris/tim. 2,300 kronor.
Från tio timmar och uppåt, pris/tim. 1,800 kronor.

Arvode för coachning till företag
(Företagsavtalat uppdrag. Läs på verksamhetsnära chefstöd)

Företagsavtal: 
– Upp till fem timmar, pris/tim. 2,300 kronor.
– Från sex timmar till nio timmar, pris/tim. 1,800 kronor.
– Från tio timmar och uppåt, pris/tim. 1,500 kronor.

Samtliga priser är angivna exklusive moms och gäller under 2021.

Interpersonal Dynamics Inventory, IDI-360
Kostnad: 2,000 kronor/styck. 
Ingår IDI-360 profil och arbetsmaterial. 
Tillkommer: Arvode för handledare. 

Core Qualities, Kärnkvaliteter Ego
Kostnad: 500 kronor/styck.
Ingår boken om Kärnkvaliteter.
Tillkommer: Arvode för handledare.

Rollkritiska arbetsuppgifter – arbetsmall
Kostnad: 2,900 kronor per ansvarsområde i organisationen.
Ingår: Verktyg och instruktionshäfte.
Tillkommer: Arvode för handledare.  

Affärsmodell Canvas
Kostnad: 4,000 kronor/styck.
Ingår affärsmodell och arbetsmaterial. 
Tillkommer: Arvode för handledare.  

Tillväxtledarskap, Ledarstilstest
Kostnad: 1,600 kronor/styck. 
Ingår Ledarstilstest och arbetsmaterial. 
Tillkommer: Arvode för handledare.