Självledarskap – att förändra och utveckla sig.
Reflektera kring egna vanor och perspektiv.

Självledarskap innebär att du är medveten om hela dig själv och din omgivning. Vi arbetar med en uppsättning verktyg som stärker dig i ledarrollen kopplat till den transformativa pedagogiken. Transformativt synsätt och teori kännetecknas av en lärandeprocess som beskriver hur vuxna individer förändrar de egna referensramarna kring fördomar, tankevanor och perspektiv för att öppna upp för förändringar och egen inlärning kopplat till sitt ledarskap. 

Medvetenhetsmatrisen och självledarskap

Medvetenhetsmatrisen version 1.0 användes första gången omkring år tjugohundranio och är vårt verktyg för att teoretiskt synliggöra begreppet medvetenhet och utvecklingen mot ett självledarskap. Alla kan uppnå status ”Medvetet Medveten” och när en grupp av individer, i en ledningsgrupp eller i ett arbetsteam, utvecklar kunskaper och erfarenheter tar det fart. Kommunikation är ett mycket relevant område att sträva efter en kollektiv ”Medveten Medvetenhet” inom olika områden där ledarskapet finns, t ex ledningsgruppens arbete och att leda teamen som operativ ledare och chef. 

 

Beskrivning av medvetenhet och självledarskap

Självledarskap

Medvetenenhet beskrivs med kunskap & erfarenhet
Att uppnå ”Medvetet medveten” innebär att ledaren behöver både relevant teoretisk kunskap och egen erfarenhet inom det specifika området som ledare.

Vi använder mellanmänsklig kommunikation som ledarskapskompetens. 

Vi menar att alla kan uppnå den högsta nivån av medvetenhet. Det ska inte spela så stor roll vad som kom först, en teoretisk utbildning eller ett flertal år av erfarenheter i rollen. Båda delarna behövs.

Medvetenhet utvecklas utifrån delar och skapar helheter

Att uppnå en medveten medvetenhet är som att lägga ett pussel. Människor behöver hitta och lägga de bitar som saknas för att pusslet ska bli komplett. När man har lagt pusslet klart har vi uppnått en högre nivå av medvetenhet. Det tar tid att uppnå och det kräver kunskaper i det specifika området. 

De områden vi arbetar stärker människors medvetenhet inom områdena strategisk affärsutveckling och tillväxtledarskap. Läs vidare om affärsutveckling här och om ledarutveckling här

Auxentum-Förändring och stagnation svartvit scaled e1641724575709

Transformativa processens fem steg

Det transformativa lärandet och självledarskap utgör grunden i vårt sätt att arbeta med ledarskapsutveckling. I början av tjugohundra kallade vi det för upplevelsebaserat lärande. Deltagarna fick uppleva olika situationer genom att vi skapade dessa i kontrollerade former med nära stöd av våra handledare. Läs mer om transformativt ledarskap och medarbetarutveckling här

Det var situationer och övningar som lyfte fram situationer med fokus på saker som påverkan, tillit och att släppa den egna kontrollen. Det handlade om upplevelser i grupp med efterföljande individuell reflektion och reflektion i gruppen. 

Det transformativa lärandets förändringsprocess är hämtad från sociologen Jack Mezirow. Läs mer om hans arbete här
Sammanfattningsvis beskriver vi lärandets förändringsprocess i följande fem steg:
– Deltagaren upplever en situation i form av en övning, berättelse eller case. 
– Deltagaren reflekterar kring den egna upplevelsen och presenterade lösningar.
– Deltagaren tolkar och värderar utifrån rätt eller fel, bra eller dåligt kring den egna upplevelsen.
– Deltagaren diskuterar alternativa tolkningar och handlingsalternativ tillsammans med andra. 
– Deltagaren provar om någon av de alternativa sätten kan fungera för hen. Gör en handlingsplan för egen utveckling. 

Genom egna upplevelser kan vi förändra till något som utvecklar vårt självledarskap

Gamla sanningar i sig förändrar oss inte speciellt mycket. Så länge som sanningar är relevanta så finns det ingen anledning att förändra här och nu. Däremot har alla sanningar sitt bäst-före-datum. Ledare bär omkring på sanningar med bäst-före-datum. Det är inte alltid tillräckligt att inse att man börjar närma sig sanningens bäst-före-datum för att vidta åtgärder för att justera sin valda sanning som ledare. Om man ens har insett detta. 

Vi rekommenderar en mycket lättläst och lättsam bok som heter ”Vem snodde Osten?” av Spencer Johnson. Läs om S Johnson och boken här