Individuell chefscoachning och egen utvecklingsplan

Individuell chefscoachning finns för dig. Som VD eller chef och ledare kan det vara svårt att lyfta dina rollkritiska frågor i organisationen till kollegor eller medarbetare. Ditt privata nätverk förstår dig inte riktigt eller att du inte vill dela dina funderingar med dessa personer. Det kan även vara så att du har ett arbetsschema som gör att det är omöjligt att boka in dig på en öppen utbildning för din egna utveckling. 

Då är det värdefullt att ha ett bollplank som förstår utmaningarna din roll, dina svåra beslut eller helt enkelt att få en återkoppling på dina egna tankar och tänkbara lösningar utan att du är i någon beroendeställning till personen. Med oss kan du även skräddarsy din personliga utveckling inom strategisk affärsutveckling och inom ledarutveckling. Fördelen är att det är din kalender som styr när vi arbetar tillsammans. 

Vårt nätverk består av certifierade coacher och seniora mentorer med expertkunskaper inom specifika områden

De människor som vi samarbetar med har många års erfarenheter från individuell chefscoachning inom företagande och ledarskap. Några av dem har även valt att certifiera sig som professionella coacher. Det som många gånger är avgörande för din framgång är att du möter en människa som kan ge dig och bidra till det du behöver. Se vårt nätverk idag.

Chefscoachning

Prisplan och våra paket för individuell chefscoachning

Våra priser hittar du här 

Individuell chefscoachning inom olika discipliner

Vi arbetar med ett nätverk av externa professionella coacher, mentorer och utbildare. Experterna har väl underbyggd kunskap och stor erfarenhet inom nedanstående områden kopplat till din professionella yrkesroll som vd, chef eller ledare eller till dig som människa. 

Strategisk affärsutveckling

Transformativt ledarskap

– Marknadsstrategi och försäljning. Läs mer här
– Organisation och företagets utveckling. Läs mer här
– Ekonomisk tillväxt och lönsamhet. Läs mer här.
– Digital marknadsföring. Läs mer här
– Juridiska frågor immaterialrätt, avtalsrätt mm. Läs mer här.
– Internationalisering och export i alla världsdelar. Läs mer här. 


– IDI-360 Kommunikations- och beteendeprofil. Läs mer här.
– Kommunikation – Business English. Läs mer här
– Personlig utveckling med Kärnkvadranten. Läs mer här
– Förändringsledning. Läs mer här. 
– Medarbetarutveckling och engagemang. Läs mer här.
– Tillväxtledarskap i det dagliga. Läs mer här

Auxentum-Överenskommelse svartvit e1641382491610

Kontakta oss för ett samtal om individuell chefscoachning

Hör av dig till oss – helt kostnadsfritt – för ett samtal om dina funderingar. Vi gör vårt bästa för att hjälpa dig att finna det du söker i vårt nätverk. Vi skickar en offert till dig för ett skräddarsytt coachning paket efter dina önskemål. 

Kontakta oss genom att skicka ett mejl. Kontaktformuläret finner du i toppmenyn.