Affärsmodeller och vår arbetsmetod

Många företagsägare och beslutsfattare har tillväxtambitioner. För att lyckas behöver företagets ledning och hela organisationen förstå vad det innebär att påbörja och genomföra en tillväxtresa som är hållbar och lönsam. Affärsutveckling för tjänsteföretag och tillverkande företag har som mål att synliggöra strategier, formulera taktik och planera för operativa aktiviteter. 

Affärsutveckling för tjänsteföretag och tillverkande företag

Många medelstora företag har en marknadsposition med en potentiell uppsida, dvs företaget har tillväxtpotential utifrån ett marknads- eller produktionsperspektiv. Ägarna och styrelsen ser oftast möjligheterna och förstår behovet av tillväxt. Med tillväxtmål och deadlines bidrar man med riktningar och hastighet för företagens tillväxt. Dessa direktiv överförs till företagets ledning som förväntas genomföra detta inom en bestämd tidsram. Det är här, efter överlämnandet, som tillväxtproblematiken oftast uppstår i form av interna tillväxthinder. Läs om mer om strategisk planering här

Affärsmodeller och arbetsmodell för utveckling av tillväxt

För att lyckas med företagets affärsutveckling behövs en tydlig process och ett beprövat arbetssätt som hjälper ledningsgruppen att fokusera på rätt frågeställningar. Affärsutveckling fungerar bäst med ett gemensamt språk som skapar engagemang och en ökad medvetenhet om företagets affärsmodell i styrelsen, i ledningsgruppen och i organisationen. Det är vår expertkunskap som vi har utvecklat under tjugo år, bland annat baserat på Strategyzers Business Model Canvas. 

Nedan beskriver vi vårt arbetssätt som vi genomför tillsammans med styrelser och ledningsgrupper. Många organisationer startar i steg 3 i nedanstående utvecklingsprocess. Genom att starta i det första steget skapar vi en mer stabil utvecklingsmodell där vi synliggör företagets affärsmodeller och därefter testar dess hållbarhet och skalbarhet. Därefter möter affärsmodeller företagets tillväxtmål för de kommande åren. 

1. Affärsmodellers synliggörande

Här synliggör vi företagets affärsmodell med stöd av en utvecklad canvasmodell.

2. Affärsmodellers hållbarhet

Här går vi igenom affärsmodellens hållbarhet utifrån tre centrala & affärskritiska perspektiv.

3. Affärsmodellers skalbarhet

Affärsmodellen möter företagets tillväxtmål, marknadens utveckling och företagets interna tillväxthinder.

4. Affärsmodellers tillväxtstrategier

Här utvecklas de strategier som optimerar företagets tillväxtutveckling på kort och lång sikt.

5. Affärsplanens operativa aktiviteter

Här genomförs affärsplaneringsarbetet och implementering av operativa aktiviteter i organisationen.

Fördelar med vår arbetsmetod

– Styrelsen och ledningen ser samma bild vilket innebär att alla missförstånd och subjektiva tolkningar reduceras.
– Det skapar en knivskarp skärpa för alla inblandade kring företagets affärsmodell.
– Samtliga förstår hur företaget producerar, levererar och skapar kundvärde. 
– Styrelsen och ledningen får tillgång till ett gemensamt språk för hållbar och lönsam tillväxt. 
– Tillväxtstrategierna får kopplingar till både affärsmodellen och marknadens nuläge- och framtida utveckling. 
– Styrelsen och ledningen erhåller ett tydligt och synliggjort underlag för implementeringen i organisationen. 

Är företagets affärsmodeller hållbara och skalbara?

Företagets tillväxt uppstår utifrån volymförändringar och realiseras genom flöden av produkter eller tjänster under en given tidsperiod. Företagets ekonomiska tillväxt, lönsamhet, är skillnaden mellan företagets intäkter och kostnader utifrån ett fastställt försäljningspris. Affärsmodeller visar och förklarar hur företaget producerar och levererar kundvärde som genererar lönsamhet. Med kundvärde menas ökad kundnytta och minskade irritationer i kundens verksamhet. 

För att utveckla en hållbar och skalbar tillväxt och göra det begripligt, behöver människor förstå affärsmodellers struktur och innehåll. Samtliga medarbetare i organisationen, från ledningsgruppen och vidare ut i organisationen, ska självständigt kunna prioritera de rollkritiska arbetsuppgifterna för att bidra till en hållbar och lönsam tillväxt. Det är inte enbart ett vd eller chefsansvar. Läs vidare om befattningsbeskrivningar och Rollkritiska arbetsuppgifter här. 

Synliggörande för att tydliggöra och implementera tillväxtstrategier

När styrelser och ledningsgrupper upplever det krångligt att kommunicera ut tillväxtmål, förändringar och tillväxtstrategier har vi verktyg som gör det enklare att skapa förståelse, fokus och engagemang hos människor. För att utveckla företagets tillväxt och lönsamhet behöver människor i organisationen förståelse för vad, hur och varför. 

Synliggörande är en kulturfråga. För att lyckas skapa en hållbar och lönsam tillväxt behöver företaget utveckla interna strategier för att lyckas. Läs mer om Transformativt ledarskap och självgående medarbetare här

Det görs genom att synliggöra företagets affärsmodeller och engagera medarbetarnas frågor och egna initiativ. Med synliggörande som en intern strategi kommer ni att utveckla organisationens ledarskap och människors motivation.
Läs mer om förändringsledarskap här

Söker ni stöd i ert styrelsearbete, företagsutveckling eller organisationsutveckling?

Står ni i startgropen för att påbörja en tillväxtresa? Har ni funderingar kring företagets affärsmodell? Behöver ni skapa engagemanget kring företagets utveckling? Har ni svårt att hitta en gemensam bild för hur ni ska utveckla företagets tillväxt? 

Auxentum har i över två decennier hjälpt företag i deras tillväxtresor genom att synliggöra och trycktesta affärsmodellens hållbarhet skalbarhet. När affärsmodellen är på plats tar vi nästa steg mot att utveckla företagets tillväxtstrategier. Därifrån är det dags att färdigställa affärsplanens aktiviteter och implementera dessa i organisationen. 

Kontakta oss för ett samtal om företagsutveckling eller ledarutveckling och hur vi kan stödja er att skapa tillväxt!

Vår mission är att göra affärsutveckling begriplig. Vi hjälper företag att lyckas med deras tillväxtutveckling och bidrar till: 

– Ökat engagemang hos människor.
– Ett gemensamt språk i styrelsearbetet och i ledningsgruppen. 
– Medvetenhet om affärsmodellens hållbarhet och skalbarhet.
– Hållbara tillväxtstrategier utifrån företagets affärsmodell.
– Chefstöd vid implementering av affärsmodeller, förändringar och tillväxtstrategier.