Tillväxtproblem i företaget.

När vi talar om tillväxtproblem så har vi fokus på interna tillväxthinder. Interna tillväxthinder är ett stort bekymmer för alla företag som vill växa. Problemet är att de inte är enkla att upptäcka, än mindre att synliggöra, eliminera och förebygga. Vi på Auxentum kan hjälpa er att komma till rätta med detta. Hur kan vi påstå det när vi inte ens har träffat er och känner till er verksamhet?  

Vi på Auxentum har arbetat med tillväxtutveckling i mer än tjugo år. Vi har deltagit i, egna och andras, tillväxtresor. Det har hunnit bli så pass många tillväxtresor under de senaste två decennierna att vi har upptäckt ett mönster i de lyckade och mindre framgångsrika tillväxtresorna. Här delar vi med oss av några orsaker som, direkt eller indirekt, har orsakat mindre lyckade tillväxtresor på grund av interna tillväxthinder. 

Om ni söker orsaker till externa tillväxthinder så finns det flera organisationer som kan presentera det, många gånger, kostnadsfritt på deras hemsidor; Svenskt Näringsliv, Företagarna, Verksamt.se, Almi Företagspartner och Tillväxtverket

Tillväxtproblem – företagsrelaterade orsaker

 • Företaget saknar vision och värdegrund (vision och/eller värdegrund existerar) men saknar förankring hos medarbetarna. 
 • Företagets tillväxtmål kommuniceras i omsättningsmål, kronor eller procent. 
 • Företaget arbetar med ineffektiva stödsystem i verksamheten. 
 • Företaget saknar ett kontinuerligt fokus på den egna tillväxten. 
 • Organisationskulturen har inslag av något eller samtliga kännetecken; otydlighet, distansering och kontroll. 
 • Företagets ledning prioriterar endast operativa frågor och arbetar reaktivt med problemlösning. 
 • Begrepp som tillväxthinder, tillväxtstödjande och tillväxtskapande, hållbarhet, skalbarhet existerar inte i företagets strategi.
 • Företagets kultur är inte mottaglig för förändringar, nymodigheter förnekas med förhoppning att det snart ”blåser förbi”. 

Tillväxtproblem – ledarskapsrelaterade orsaker

 • Företagets ledning prioriterar inte att synliggöra företagets affärsdrivande verksamhet i organisation. 
 • Ett ledarskap som skapar distans och undanhåller information i organisationen. 
 • En låg medvetenheten om försäljningens betydelse i ledarskapet. 
 • Ledare som inte uppvisar omtanke, intresse och stöd för medarbetarna i organisationen. 
 • Ett ledarskap som präglas av kontroll av människor och otydlighet i kommunikation.
 • Företagets ägare och ledning upplever det bekvämt att låta företaget rulla på i tidigare skapade hjulspår. 
 • Ledare som orsakar konflikter och spänningar i möten med människor i organisationen.

Kartlägga, eliminera och förebygga tillväxthinder

Tillväxtresor innehåller ett ”vi vill växa” och ”ett svar på varför”. Det finns naturligtvis företag som växer ofrivilligt i många branscher där efterfrågan är stor. I dessa företag uppstår det också frågeställningar som behöver besvaras och hanteras. 

Vi har utvecklat en tillväxtmetodik och en arbetsprocess som synliggör företagets affärsmodell. Utifrån den kan vi förstå och hitta företagets interna tillväxthinder. Affärsmodellen utgör även grunden i utveckling av företagets tillväxtstrategier som kopplas samman med företagets affärsplan och de operativa aktiviteter är nödvändiga för er tillväxtresa. Läs mer om Affärsmodell och arbetsprocessen här

Tillväxthinder

Kontakta Auxentum

VÅRA UTBILDNINGAR HOS UTBILDNING.SE
logo
searchVisa alla utbildningar
reviewSkriv en recension