Auxentum erbjuder utbildning i IDI

Tack – snart får du länken till verktyget!

Tack för att du har valt att ladda ner vårt verktyg för att synliggöra er affärsmodell. Du får ett e-postmeddelande med länken till verktyget. Om du inte har fått mejlet så ber vi dig att titta i din skräppost för att se om det har fastnat där. Det beror oftast på företagets egna inställningar kring skydd för inkommande e-post. 

Uppstår det frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss för att samtal om affärsmodellering och strategiutveckling. Använd kontaktforumläret här.

Med vänlig hälsning,
Tony Wetter och Krister Frost

Tony Wetter – civilekonom och magisterexamen i organisation.
Grundare av Auxentum och har erfarenhet från styrelsearbete i ideella organisationer, ledningsgruppsarbete, teamutveckling och ett flertal chefs- och ledarroller sedan millennieskiftet. Han har mångårig erfarenhet från företags- och medarbetarutveckling. 

Auxentum-Tony konsultbild
Tony Wetter

Krister Frost – jurist och ekonom. 
Aktivt i styrelsearbete för aktiebolag, ideella organisationer och bostadsrättsföreningar. Han utbildar företagsledare, vd:ar och andra chefer i bolag. Krister har lång erfarenhet från juridik och ekonomiundervisning på universitet. 

 

Auxentum-Krister Frost svartvit
Krister Frost
Auxentum har hjälpt Hallstahem till ökad tillväxt
AQ
Auxentum har hjälpt Hästens Sängar till ökad tillväxt
Auxentum har hjälpt Midroc till ökad tillväxt
ABB
Auxentum har hjälpt Solid Partner till ökad tillväxt
3D-teknik logga
Modern Ekonomi Logga (kopia)
Zoom_logo (kopia)
HK-ENlogo_tvaradig_svartPNG

Om oss

I mer än tjugo år har vårt arbete handlat om att utveckla företag, organisationer och människor. Vi har genomfört uppdrag för allt från nystartade företag, mindre företag, medelstora företag och stora globala företag. I dessa uppdrag har vi utbildat tusentals individer; ledningsgrupper, styrelsemedlemmar, medarbetare och chefer på alla nivåer.

Copyright 2022 – Auxentum AB