Aktuella priser

Aktuell prislista

Vi genomför våra konsultuppdrag i styrelser och ledningsgrupper utifrån dagsarvode för hel- och halvdag utan begränsningar i antal deltagare. Det innebär att kostnaden per deltagare minskar vid fler deltagare. Vi genomför våra uppdrag i digitala- och i fysiska arbetsprocesser.

Arvoden och materialkostnad för ledningsgrupp & styrelse

Individuell chefscoachning;
med och utan företagsavtal

(Samtliga priser anges exklusive moms)

Arvoden:
– Halvdag, 18.000 kr/processledare. 
– Heldag,   26.000 kr/processledare. 

Affärsmodellering för hållbar och lönsam tillväxt:
– Affärsmodell Synliggörande + arbetshäfte, 950 kr.
– Affärsmodell Hållbarhet + arbetshäfte, 950 kr.
– Affärsmodell Skalbarhet + arbetshäfte, 950 kr.
– Affärsmodell Strategiutveckling + arbetshäfte, 950 kr.

Utvecklingsverktyg för Tillväxtledarskap:
– Rollkritisk Arbetsbeskrivning + arbetshäfte, 950 kr. 
– IDI Beteende- & kommunikationsprofil, 1.900 kr.
– Core Qualities – Kärnkvaliteter + arbetsbok, 650 kr. 

 

 

 

 

Datum för senaste prisjustering; 2021-09-01. Kommande datum för prisjustering sker den 2023-04-01. 

 


Kontakta Auxentum

(Samtliga priser anges exklusive moms)

Chefscoachning med företagsavtal:
Företagsavtalet är ett abonnemangsavtal där olika personer kan nyttja våra coacher efter avrop. Avtalet skrivs under maximalt nio månader med start och slutdatum. Outnyttjade timmar förfaller efter slutdatum.

Faktureras inför uppstart. Nedanstående priser är per timme och genomförande på Zoom. 

Vid fysiska möten tillkommer kostnader för restid och milersättning för bil, tåg, buss och taxi. 

Arvoden:
– Paket á 1 till 9 timmar, 1.900 kr/timme.
– Paket á 10 till 19 timmar, 1.700 kr/timme.
– Paket á 20 timmar och mer, 1.500 kr/timme.

Samtliga coachingpaket faktureras vid bekräftande av uppdrag. 

 

Chefscoachning utan företagsavtal:
Chefscoachning utan avtal genomförs efter förfrågan. Vi erbjuder ett individuellt upplägg för om 4,5 timmar. 

Arvoden:
-Paket á 4,5 timmar, 11.900 kr.