Befattningsbeskrivningar och Rollkritiska arbetsbeskrivningar

Enligt Lagen om anställningsskydd åligger det arbetsgivaren att lämna ”en kort specificering av arbetstagarens arbetsuppgifter, yrkesbenämning eller tjänstetitel.” Det innebär att arbetstagaren har rätt att få en enkel beskrivning av både befattningen och arbetets innehåll. Problemet är att de flesta befattningsbeskrivningar inte säkerställer att organisationens roller arbetar för att stödja företagets affärsmodell. 

Vårt intresse är inriktat på hur organisationens roller och de rollkritiska arbetsbeskrivningarna förbättrar funktionerna i affärsmodellen och i organisationen. Syftet är att koppla ihop de rollkritiska arbetsbeskrivningarna med företagets affärsmodell och med organisationen för att stärka affärsmodellens hållbarhet. 

Därför behövs rollkritiska arbetsbeskrivningar

I en befattningsbeskrivning presenteras oftast arbetets innehåll på en övergripande nivå. De Rollkritiska arbetsbeskrivningarna bidrar till en nödvändig tydlighet kring de arbetsuppgifter som säkerställer att rätt uppgifter prioriteras och genomförs på rätt sätt för att kunna leverera företagets löften till kunderna.  

Våra erfarenheter från att ha arbetat med dessa rollkritiska beskrivningar som ett komplement till befattningsbeskrivningar är uteslutande positiva från våra uppdragsgivare. Läs här om vad några av dem säger om Rollkritiska arbetsbeskrivningar©

Alla organisationer behöver bli tydligare av olika skäl

Otydlighet är ett av företagets största tillväxthinder och skapar massor med problem i företagets affärsprocesser med efterföljande problem i organisationen. Vi kan garantera att organisationen kommer arbeta mer effektivt med stöd av vårt verktyg. 

Rollkritiska arbetsbeskrivningar utvecklar ett antal centrala processer i organisationen;

  • Undermåliga befattningsbeskrivningar, i form av otydlighet eller ”out of date”.
  • Arbetsmiljöproblem: att åtgärda och förebygga skev arbetsbelastning i organisationen.
  • Medarbetarutveckling: att coacha medarbetare mot självgående på de rollkritiska uppgifterna.
  • Förändringsplanering: förebygga osäkerhet och prestationspåverkan i samband med förändring.
  • Rekryteringsstöd: att synliggöra de viktigaste kompetenserna och uppgifterna i rollen för kandidater och säkerställa fokusering i intervjusituationen.

befattningsbeskrivningar