Integritetspolicy

Vårt ansvar med dina personuppgifter

Syfte med integritetspolicy:
Syftet med vår integritetspolicy är att berätta hur vi behandlar dina personuppgifter och vad de används till. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. En personuppgift är information som är möjlig att knyta till dig, t ex ditt namn, din e-post och vad du eventuellt köper från oss. Vi behandlar personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden och förpliktelser mot dig som när du kontaktar oss via kontaktformulär eller väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller när du köper något från oss. Vi strävar alltid att enbart fråga efter det som är relevant för ditt ändamål i kontakten med oss. 

Laglig grund och samtycke till insamling av personuppgifter: 
Laglig grund är ett fullföljande av köpeavtalet där vi samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som köpare. Samtycke är när du ger oss, av fri vilja, uppgifter om när du önskar prenumerera på vårt nyhetsbrev eller prova våra gratisversioner av webkurser. 

Vilka personuppgifter behandlas: 
– Namn/Användarnamn.
– Kontaktuppgifter; adress, e-post och telefonnummer. 
– Köpinformation; organisationsnummer/personnummer (enskild firma), köpta artiklar och alternativ e-postadress. 
– Övriga uppgifter som du lämnar till oss frivilligt.
– Innehåll som du själv publicerar sk användare genererat innehåll på sociala medier.
– Betalningshistorik och betalningsinformation såsom kontokort nummer. 

 
Dina rättigheter enligt GDPR:
I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) har du ett antal rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter och du kan alltid vända dig till oss på kontakt@auxentum.se för att utöva dina rättigheter som innebär följande: 

– Du får tillgång till de personuppgifter som vi har lagrade om dig.
– Du har rätt att justera din uppgifter för att de ska vara korrekta.
– Du har rätt att dra tillbaka ditt medgivande till oss. Ett exempel är att du inte vill ha vårt nyhetsbrev längre. 
– Du har rätt till radering av personuppgifter som vi behandlar om dig. Det finns undantag som medför att vi kan neka detta då det finns legala skyldigheter som hindrar oss, t ex bokföringslagen som gäller i sju år från ett köp. 
– Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används i marknadsföringsarbetet, t ex e-postutskick eller andra riktade erbjudanden. 
– Du har rätt att framföra klagomål om vår hantering av dina personuppgifter till Datainspektionen. 
– Du har rätt att få dina personuppgifter som vi lagar skickade till dig på ett överblickbart vis. 

Så länge sparas dina personuppgifter hos Auxentum:
Dina personuppgifter sparas i våra system utifrån lagar och regler samt för att vi ska kunna utföra våra arbetsuppgifter i företaget. Vi sparar endast de uppgifter som vi har laglig grund att spara samt det som du har givit samtycke kring.

– Vid köp på webplatsen: 7 år – bokföringslagen. 
– Kundreskontra: 7 år – bokföringslagen. 
– Vid genomförande och uppdrag: 5 år – Sekretessavtalet längd. 
– Vid kundserviceärenden: 2 år. 
– Vid marknadsföring på nätet: 2 år.

Hantering av personuppgifter på ett datasäkert sätt: 
För att hantera personuppgifter på ett säkert sätt använder vi oss av SSL (Secure Socket Layer) som är ett säkerhetsprotokoll för säker överföring av data via Internet, kvalificerade inloggningsuppgifter och två-stegs-autentiering för att förhindra intrång. Användning av cookies beskrivs under vår Cookie Policy under kontakt i huvudmenyn. 

När vi lämnar ut dina personuppgifter:
För att kunna erbjuda våra tjänster är det i vissa situationer nödvändigt att dela dina personuppgifter med andra företag, t ex vid betalningslösningar, IT-tjänster och marknadsföring. Vi kan komma att dela personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga såsom Skatteverket, rekryterings- och andra utbildningsföretag som vi samarbetar med. 

Personuppgiftsansvarig: 
Auxentum (556660-6694), www.auxentum.se är personuppgiftsansvarig och det innebär att vi säkerställer hanteringen av dina personuppgifter. Det är enkelt att komma i kontakt med oss. Om du har frågor om detta mejla oss på kontakt@auxentum.se. Vi besvarar inkommande mejl inom 24 timmar. Integritetspolicyn är senast uppdaterad: 2020-08-25