Affärsmodellens skalbarhet

Lyckad tillväxt kräver svar på frågorna ”hur kan vi växa?” och framför allt ”hur kan vi växa på ett hållbart och lönsamt sätt?”. Företagets skalbarhet påverkas av affärsmodellens tillväxthinder vid olika volymintervaller. Tillväxthinder är, per definition, ett bekymmer för alla företag som vill växa. Utan en synliggjord affärsmodell är dessa svåra att upptäcka.

För att tänka rätt när det kommer till affärsmodellens skalbarhet behöver vi beakta följande: 

  • Skalbarhet är inte tillväxt. Skalbarhet möjliggör volymer av produkter och tjänster i de två affärsprocesserna.
  • Affärsmodellens skalbarhet förändras över tid och utvecklas i intervaller som har en nedre- och en övre volymgräns.
  • Affärsmodellens skalbarhet påverkas negativt av inre tillväxthinder på strukturell nivå.
  • Företagets tillväxttakt styrs av ledningens uppsatta mål och fördelningsnycklar. 

Utifrån JOE testar vi affärsmodellens skalbarhet som kopplas samman med affärsmodellens två affärsprocesser. Det är genom dessa affärsprocesser som företagets produkter och tjänster produceras, kontrolleras, paketeras och levereras. Skalbarheten inbegriper även ”kopplade processer” såsom anskaffningar till företaget och avsättningar från företaget. 

Auxentum-Bild SKALBARHET

Tillväxthinder i affärsmodellen

Interna tillväxthinder, flaskhalsar, barriärer, trånga sektorer eller hur vi än väljer att beskriva dem är ett stora bekymmer för företag som vill växa. Utan en synliggjord affärsmodell är tillväxthindren svåra att upptäcka. Det är sannolikt så att de flesta av oss inte ens tänker på dessa förrän det uppstår problem i den operativa verksamheten. 

Tillväxthinder är av olika karaktär och med hjälp av vår metod erhåller ni en tydlig sortering av tillväxthinder mellan företagets affärsmodell och organisationen. Tillväxthinder i affärsmodellen och i organisationen upptäcker ni med JOE och fastställda simuleringsmål. 

JOE hjälper er att utveckla affärsmodellens skalbarhet

För att utveckla eller säkerställa affärsmodellens skalbarhet behöver vi söka efter mer och mindre synliga hinder som begränsar affärsmodellens skalbarhet.

I vårt verktyg arbetar vi med simuleringsmål i företagets två affärsprocesser. Utifrån JOE – juridik, organisation och ekonomi – och vårt skalbarhetsprotokoll undersöks affärsmodellens skalbarhet i olika volymintervaller med utgångspunkt i företagets nuvarande volymer. Verktyget ger er en ökad förståelse för affärsmodellens tillväxtkapacitet. Affärsmodellens skalbarhet beskrivs som möjliga volymökningar med befintliga resurser.

Observera att vi ännu inte har nämnt företagets tillväxtmål. Företagets tillväxtmål kommer ni, på ett bättre sätt, kunna fastställa efter att vi har simulerat skalbarheten i två affärsprocesser utifrån JOE.

Skala upp affärsmodellen

Varför skalbarhetstesta affärsmodellen med JOE

  • Identifiera tillväxthinder i affärsmodellen vid olika volym- och tidsintervaller.
  • Erhålla ännu bättre beslutsunderlag för investeringar och/eller förändringar i affärsmodellen på längre sikt.
  • Fastställa företagets tillväxtmål i de två affärsprocesserna. 

Video om affärsmodellens skalbarhet

Här kommer vi att publicera vår video om affärsmodellens skalbarhet inom kort. 

 
Auxentum-auxentum hipster

Läs vidare om affärsmodellens tillväxtstrategier här. 


Auxentum-Bild UTVECKLA STRATEGIER