För Tillväxtskapare

Konsultativ försäljning skapar hållbara
relationer

Framgångsrika tillväxtskapare är personer som gillar att möta människor och erbjuda lösningar som kan hjälpa företag och organisationer i deras verksamheter. 

Grunden för tillväxt utgörs av företagets kärnerbjudande och utvalda kundgrupper. Med bearbetningsstrategier för både befintliga kunder och potentiella köpare utvecklar vi en plattform för ”Konsultativ försäljning” för hållbart tillväxtskapande. Konsultativ försäljning utgår från köparens besluts- och köpprocess av produkter och tjänster. Säljprocessen är uppbyggd på omfattande kunskap om mellanmänskliga relationer, värdeskapande och ROI i affärsrelationen. Med individuell coachning och mentorskap stödjer vi deltagarnas utveckling och anpassar uppläggen efter våra uppdragsgivares situation och behov. 

business man handshake in modern office after good deal

Det här är Konsultativ försäljning:

 • En strategi för företagets tillväxtresa där hållbara, långsiktiga kundrelationer är målet.
 • Utvecklar djupa kunskaper om köparens beslutsprocess och lägger grunden till ett mer långtgående marknadsarbete.
 • Bygger på värdeskapande och ett synsätt där utbytet i relationen är vinn-vinn.  
 • Skiljer sig från transaktionsförsäljning. Kalla telefonsamtal i prospekteringen är sällan ett alternativ och avsluts- och argumentationsmetoder fungerar sämre här.
 • Använder sig av andra “glasögon” för att skapa tillväxt genom instegsaffärer till nya köpare och utvecklingsaffärer med befintliga kunder. 

Tillväxtskaparen utvecklar och skapar hållbara kundrelationer genom att:

 • Fokusera på befintliga idealkunder och potentiella tvillingar i den egna prioriteringen av arbetsuppgifter. 
 • Använda lämpligt CRM-system och “Sales Intelligence” för effektiv prospektering och marknadsbearbetning. 
 • Arbeta systematiskt med tillträdesstrategier för att nå tillväxtmålen för potentiella köpare. 
 • Lära känna idealkundernas svordomar, medvetet utveckla direkta behov, förstå och förebygga köparens tveksamheter
  och presentera lösningar som utgör en instegs- eller en utvecklingsaffär.
 • Bygga och utveckla en god kommunikativ förmåga i syfte att förstärka och utveckla affärsrelationer. 
 • Utveckla färdigheter inom förhandlingsteknik och förhandlingspsykologi.