Individuell coachning för Tillväxtledare

Det kan upplevas svårt eller omöjligt att lyfta dina frågor i organisationen. Ditt personliga och privata nätverk förstår dig inte. Då är det värdefullt att ha ett bollplank som förstår utmaningarna din roll, dina beslut eller helt enkelt att få en återkoppling på dina egna tankar och tänkbara lösningar. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. Auxentum arbetar med ett nätverk av externa professionella coacher för dig, dina chefskollegor eller för dina medarbetare där personlig utveckling är behovet. Vi har stor erfarenhet inom affärsutveckling, affärsmodellering, business english for executives, digital marknadsföring, juridik, ledarskap, och tillväxtekonomi. 

Coachningpaket för våra uppdragsgivares medarbetare

Vi erbjuder våra uppdragsgivares medarbetare chefscoachning via digitala kanaler eller i fysiska möten. Vi erbjuder paket till individer och till företaget. Varje coachningtillfälle genomförs minst med en timme/tillfälle. Vid användning av något av våra verktyg genomförs tillfället från tre timmar. Läs mer nedan. Coachningpaketen är giltiga i tolv månader från bekräftelsedatum.

Coachningpaket till individer och företag

Coachningpaket till individer

Upplägg: Genomförs efter överenskommelse med individen. Fakturering sker i sin helhet vid bekräftelse av uppdrag med tio dagar kredittid.

  • Upp till fyra timmar, pris/tim. 2,800 kronor.
  • Från fem till nio timmar, pris/tim. 2,300 kronor.
  • Från tio timmar och uppåt, pris/tim. 1,800 kronor.

Vid avslutad anställning eller byte av arbetsroll kan outnyttjade timmar inte överföras till andra. Vid längre frånvaro pga. sjukdom söker vi lösningar för outnyttjade timmar.

Coachningpaket till företag

Organisationspaket till eget urval av medarbetare. Upplägg: Abonnemang på minst sex månader och maximalt tolv månader. Fakturering sker månadsvis enligt nedanstående omfattning med tjugo dagar kredittid. Två månaders uppsägningstid av abonnemang. 

  • Upp till fem timmar, pris/tim. 2,300 kronor.
  • Från sex timmar till nio timmar, pris/tim. 1,800 kronor.
  • Från tio timmar och uppåt, pris/tim. 1,500 kronor.

Vid avslutade anställningar kan outnyttjade timmar enkelt överföras till andra medarbetare. Efter utgånget slutdatum i abonnemanget förbrukas outnyttjade timmar.

Coachnings- och utbildningsverktyg

Vid användning av verktyg arbetar vi från tre timmar och uppåt/tillfälle. Kostnader för verktyg tillkommer. Samtliga priser är angivna exklusive moms. 

Interpersonal Dynamics Inventory, IDI-360
Kostnad: 2,000 kronor/styck. 
Arvode: 8 timmar. 

Core Qualities, Kärnkvaliteter Ego
Kostnad: 500 kronor/styck. 
Arvode: 3 timmar. 

Rollkritiska arbetsuppgifter – arbetsmall
Kostnad: 2,900 kronor. 
Arvode: 3 timmar. 

Affärsmodell Canvas
Kostnad: 4,000 kronor/styck.
Arvode: 16 timmar. 

Tillväxtledarskap, Ledarstilstest
Kostnad: 1,600 kronor/styck. 
Arvode: 4 timmar.