Samarbetspartners

Våra samarbetspartners

I våra uppdrag främjar vi tillväxt för människor och företag. Vår strategi för att stärka vårt erbjudande innebär att vi samarbetar med partners som är ledande inom sina specialistområden. Här nedan beskriver stolt våra partners för tillväxt.  Är du intresserade att hjälpa företag att utvecklas och främja tillväxt?

Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om hur vi skulle kunna samarbeta framöver.

Tillsammans främjar vi tillväxt för människor och företag!

Norén & Lindholm AB

Tillväxtkompetens: Rekrytering av chefer & specialister. www.norenlindholm.se

N&L har sedan 2005 levererat tusentals kandidater vid rekryteringar av chefer och specialister. N&L erbjuder en helhetslösning från annonsering, search, headhunting, personlighetstester och second opinon. N&L har ett stort nätverk inom många branscher och hjälper Er att rekrytera rätt kompetens i rätt tid. 

Confident Approach AB

Verktyg för Tillväxtskapare och Tillväxtledare. www.confidentapproach.com

Vi hjälper till med urval i kontaktintensiva yrken som säljare och vi hjälper också säljavdelningar att minska graden av Säljhinder så att produktivitet och kvalitet ökar. På ledarskapssidan arbetar vi främst med ledningsgrupper och kombinerar kontakthinder med Belbins forskning om vad som skapar framgångsrika team.

Mike Ward English Coach 

www.engelskacoach.se

Since 1979, Mike Ward has been training professionals at government departments, in the defence sector and in many leading industries, including Volvo, Ericsson and ICA and coaching operatives from financial services such as SEB and Skandia.

Mike majored in journalism and international relations at the University of Lincoln. He is driven by an overriding desire to bring together diverse business cultures in a spirit of free enterprise, enhanced cooperation and good relations.

IDI Profiling AB

Verktyg för att utveckla ett effektivt samspel mellan människor i ledningsgruppen, arbetsgruppen och säljorganisationen.  www.idi.se

Kontakta oss – AuxentumMed stöd av IDI-beteende- och kommunikationsprofil 360 stärker vi gruppens och individens kommunikativa samspel i syfte att skapa en gemensam plattform för språkutveckling, samspel och samarbete. Instrumentet är utvecklat ur modern organisations- och feedbackforskning. För mer information om fördelarna med IDI-instrumentet kontakta oss på Auxentum.