Online för affärsutveckling och tillväxtledarskap

Redan 2010 hoppades vi på att digitaliseringen skulle göra entré inom utbildningsbranschen på bred front. Vi utvecklade e-learning program för våra kunder bl a Nestlé Nordic och olika kommuner runt omkring i Sverige. När vi presenterade e-learning för övriga marknaden var mottagandet svalt. Att genomföra utbildning med stöd av internet var inte något som man, vid den tidpunkten, gick igång på. 

Idag kan vi tydligt se hur acceptansen har ökat för att mötas med stöd av digitala verktyg. Under 2020 och 2021 har vi arbetat Online med stöd av både Zoom och Teams som, i nuläget, dominerar marknaden för digitala möten. Den digitala utvecklingen inom kompetensutveckling och affärsutveckling befinner sig än så länge på startbanan och vi är garanterat med när det är dags för att lyfta. 

Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om hållbar organisk tillväxt, implementering, tillväxtledarskap och att använda digitala verktyg som stöd för detta. 

Online coachning

Många beslutsfattare upplever en ofrivillig ensamhet när det kommer verksamhetsnära beslut och frågor som rör företagets strategiska och operativa frågor. 

Vi erbjuder våra uppdragsgivares medarbetare ett chefsstöd via digitala kanaler som Zoom eller Teams. Det är enkelt, kostnadseffektiv och säkert. 
Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om chefsstöd för er organisation.

Online seminarier

Seminarier Online är fysiska seminarier som paketeras digitalt och genomförs av en eller flera föreläsare där interaktionen mellan deltagarna sker i olika digitala rum. 

Dessa seminarier kombineras med olika arbetsmoment som genomförs både under och mellan de olika online träffarna. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om hur ett Online upplägg för er är det bästa. 

Online utbildningar

Online och e-learning kännetecknas av att kunskapsöverföringen inte är bunden till fysisk plats och tiderna för påfyllning av specifik kunskap. Vi erbjuder online utbildningar med konkreta kunskaper.

För att öka inlärning kombinerar vi med online seminarier som stärker inlärning inom specifika områden. Kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal om online utbildningar.