Det räcker inte att det är ljust för att kunna se vi behöver öppna ögonen också!

Visioner skapar riktning, medvetenhet öppnar ögon och mål bidrar till fokusering

Ser du ljuset, Jonathan? Vi lånar citatet från boken och filmen om Bröderna Lejonhjärta. Det är en fråga som många kan relatera till på olika sätt. Hållbar organisk tillväxt skulle för flertalet företag representera ljuset och målet. För oss är hållbar organisk tillväxt medlet för att ta steg mot visionen. När organisationer fokuserar händer det. Vi ser det hända runt omkring oss dagligen på individ-, team- och företagsnivå.

Vi påstår att alla tjänsteföretag har potential att själva skapa hållbar organisk tillväxt. Det handlar lysa upp vägen och att hålla ögonen öppna och se till att samtliga i teamet tar sig mot målen. Att några har ett högre tempo än andra är okej tycker vi. Samtliga är med och bidrar till hållbar organisk tillväxt där några fokuserar på tillväxtstödjande och andra fokuserar på tillväxtskapande. Arbetsrollernas innehåll behöver synliggöras för att skapa engagemang, samhörighet och en plattform för utveckling på individ- och teamnivå.

Vårt arbetsätt främjar engagemang och fokusering

Auxentum har sedan slutet av nittiotalet arbetat med implementering av tillväxtaktiviteter och de senaste tio åren arbetat med strategiutveckling för hållbar organisk tillväxt i tjänsteföretag. Till våra egna erfarenheter har vi adderat till organisationsforskningens bidrag och utvecklat en process som utvecklar människors medvetenhet för affärsutveckling och hållbar organisk tillväxt. Processens risk uppstår efter implementering.

Det är här viktigt att ledningen säkerställer att organisationen bibehåller fokus genom att skapa ett fundament för tillväxtledarskap. Organisationens medvetenhet om att fortsätta arbetet med att stärka tillväxtkulturen utgör oftast den svaga länken som får kedjan att brista i ett längre perspektiv.

Processen

Hållbar organisk tillväxt attraherar och skrämmer

Den absolut största majoriteten av tjänsteföretag skulle vilja och behöva utveckla organisk tillväxt. Många pratar om tillväxt och sätter också högt värde vid att växa. Det uppfattas som status bland entreprenörer och andra inom det privata näringslivet att skapa tillväxt.

Emellanåt möter vi företagare som talar om tillväxt som något gudomligt och något som är för vissa få i vissa branscher och som har haft tur att ha rätt kontakter och så vidare. De har redan givit upp den egna rätten till hållbar organisk tillväxt. Varför då?

Alltför många tjänsteföretag och företagsledare har erfarenheter från misslyckade tillväxtsatsningar och det har kostat dem tid, energi, pengar och ett stukat självförtroende. Brända fingrar har långt minne!

Många fokuserar på företagets närvärld och förklarar att hindren tornar upp sig i form av stygga konkurrenter, brist på arbetskraft, dyrt med kapital osv. Under solen intet nytt.

Vi har naturligtvis respekt för dessa faktorer och de utgör en viktig del i företagets tillväxtram. Vi vet att många beslutsfattare inte riktigt är beredda att betala det upplevda priset. Vilket ofta är högre satt än det faktiska.

Vår slutsats är att det upplevda priset plussas på pga en omedveten omedvetenhet kring företagets hållbara organiska tillväxt.

Några orsaker till misslyckande tillväxtresor för tjänsteföretag

Det finns flera orsaker till att tjänsteföretag inte lyckas med att skapa tillväxt. Några av dem har att göra med att:

  • Sätta upp tillväxtmål, utan att vara medveten om hur dessa påverkar organisationen. (Medvetet omedveten)
  • Skapa organisk tillväxt utifrån ett projekt-tänk som uppstått utifrån en reaktiv handling. (stressbeteende)
  • Beställa en utbildningsinsats. Checka på Att-göra-listan. Obefintlig uppföljning. (Omedvetet omedveten)
  • Ingen kartläggning av företagets invärld kopplat till resursstatus och tillväxthinder. (Omedvetet omedveten)
  • Exkludering och ingen delaktighet erbjuds organisationen kopplat till företagets framtida utveckling. (förhållningssätt från ledning)