Det räcker inte att det är ljust för att kunna se vi behöver öppna ögonen också!

Affärsutveckling och ledarskapsutveckling med fokus på hållbar organisk tillväxt är vår expertis. Vi har i mer än två decennier arbetat i egna ansvarsroller och i roller som utvecklingsstöd för organisationer på den svenska- och nordiska marknaden. För oss är hållbar organisk tillväxt medlet för att utveckla verksamheten mot företagets vision. 

”Ser du ljuset, Jonathan?” (Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren) ger oss koppling till företagets vision och uppsatta mål. Att påbörja en tillväxtresa handlar om att synliggöra verksamhetens riktning och att kommunicera och leva företagets mission varje dag. Det handlar lysa upp vägen och att hålla ögonen öppna och se till att samtliga i teamet är med och bidrar till hållbar organisk tillväxt där några fokuserar på tillväxtstödjande och andra fokuserar på tillväxtskapande aktiviteter. Samtliga behövs! 

Visioner skapar riktning, medvetenhet öppnar ögonen och tillväxtmål bidrar till fokusering

Vi har sedan slutet av nittiotalet arbetat med implementering av operativa tillväxtaktiviteter och det senaste decenniet arbetat med affärsutveckling för hållbar organisk tillväxt i tjänsteföretag. Till våra egna erfarenheter har vi adderat till organisationsforskningens bidrag och utvecklat en process som utvecklar människors medvetenhet för affärsutveckling och hållbar organisk tillväxt. Det är viktigt att ledningen säkerställer att organisationen bibehåller fokus genom att skapa ett fundament för tillväxtledarskap. 

Processen