Medvetet Medveten för att utveckla och skapa hållbar organisk tillväxt

Alla organisationer behöver arbeta fokuserat för att skapa hållbar organisk tillväxt. Det är relativt sett enkelt att göra en omvärlds- och en närvärldskartläggning för att upptäcka marknadens tillväxtpotential, peka ut tillväxtriktning och tillväxthastighet. Utmaningarna för styrelser, vd och ledningsgrupper handlar om genomförandet. Den vanligaste utmaningen är bristen på kunskap och erfarenheter kopplat till hållbar organisk tillväxt.

Det är här som vi utvecklar och stärker upp styrelsens och ledningsgruppens medvetenhet kopplat till hållbar organisk tillväxt. Vi arbetar med kunskapspåfyllning och stärker nyckelpersonernas självförtroende i arbetet med hållbar organisk tillväxt. Det har vi gjort sedan tjugohundratio. 

Medvetenhetsmatrisen

Medvetenhetsmatrisen version 1.0 användes redan tjugohundratio. Det är vårt verktyg för att förklara begreppet medvetenhet i ett arbetskontext. Alla människor kan uppnå status “Medvetet Medveten” och när en grupp av individer, i en ledningsgrupp eller i ett arbetsteam,  uppnår en kollektiv “Medvetet Medvetenhet” tar det fart. Affärsutveckling är ett mycket relevant område att sträva efter en kollektiv “Medveten Medvetenhet” i ledningsarbetet och i implementeringsarbetet för att utveckla hållbar organisk tillväxt. 

 

Beskrivning av matrisen

Pilen med “Teoretisk inlärning” för hållbar organisk tillväxt
Teoretisk inlärning sker utifrån “Omedvetet Omedveten” eller “Omedvetet Medveten”. I uppstarterna av våra uppdrag möter vi människor på hela axeln Erfarenheter. Utvecklingen sker uppåt i matrisen.

Kunskapspåfyllning är en del för att uppnå status “Medvetet Medveten”. Kunskapspåfyllning består av metoder, teoretiska modeller och transaktionella verktyg som skapar ökad trygghet och tydlighet i arbetet med hållbar organisk tillväxt. 

Vi bidrar till individens medvetenhet och stärker förståelsen för tillväxtskapande och tillväxtstödjande för att utveckla mot  Medvetet Medveten”

Pilen med “Praktisk inlärning” för hållbar organisk tillväxt
Praktisk inlärning sker utifrån “Omedvetet Omedveten” eller “Medvetet Omedveten”. I uppstarterna av våra uppdrag möter vi människor på hela axeln Kunskap. Utvecklingen sker med förflyttning från vänster till höger i matrisen. 

Erfarenhetsutvecklingen är en del för att uppnå status “Medvetet Medveten”. Erfarenhetsutvecklingen består av praktisk tillämpning, erfarenhetsutbyte och individuell coaching via oss eller internt i organisationen för att agera i arbetet med att skapa hållbar organisk tillväxt. 

Här bidrar vi med coaching till individer utifrån den valda strategin för kapacitetsutveckling för att utveckla mot “Medvetet Medveten”.