Vi främjar hållbar organisk tillväxt för tjänsteföretag på ett begripligt sätt

Auxentum är ett konsultföretag som hjälper tillväxtbolag och tjänsteföretag att skapa och utveckla hållbar organisk tillväxt.

En tillväxtresa innebär förändringar för människor i företaget. Vår mission är att underlätta för företag att skapa tillväxt. Det gör vi genom att stödja tillväxtledare och organisaionen i  arbetet med att förstå vad som behöver utvecklas och stödja förändringarna med verktyg för att stärka tillväxtkultur och hållbar organisk tillväxt i tjänsteföretaget. 

Vårt uppdrag startar i företagets ledning där vi, tillsammans, synliggör företagets nuläge och önskade läge. Vi genomför en uppstartsanalys och beskriver det för ledningen. Vid ett gynnsamt utfall erbjuder vi våra tjänster som bidrar till att en affärsutvecklingsprocess kan påbörjas utifrån företagets behov. 

Medvetenhet är något som vi människor strävar efter

Medvetenhetsmatris Auxentum Tony Wetter

Ett utvecklingsverktyg för både grupper och individer

Medvetenhetsmatrisen utvecklade vi år 2010 och utgör ett verktyg för att förklara begreppet medvetenhet i ett arbetskontext. Alla människor kan uppnå en medveten medvetenhet i olika yrkesroller. Det krävs dock både erfarenhet och kunskapspåfyllning. 

Beroende på vad vi arbetar med kan vi sätta en rubrik över matrisen, t ex Tillväxtledarskap, Hållbar organisk tillväxt, Ledningsarbete eller Förändringsledning. Vi kan sedan göra en självskattning av vår egen medvetenhet eller göra en skattning av andra människors medvetenheter inom ett specifikt område eller en specifik roll. 

Affärsutveckling är ett mycket relevant område att sträva efter en kollektiv medveten medvetenhet i ledningsteamet och i arbetsteamen för att skapa effektivt ledningsarbete i både utvecklingsfasen och i implementeringsfasen. Det är Auxentums mission och vi är fokuserade på tillväxtbolag och tjänsteföretagets tillväxt i våra uppdrag.  

Beskrivning av matrisen

Pilen med “Teoretisk inlärning” 
Beskriver utvecklingen av medvetenhet som utgörs av kunskapspåfyllning. Det sker genom utbildningar på olika nivåer och utvecklar människors sätt att tänka. Den teoretiska inlärningen kan ske med liten eller stor erfarenhet inom ett yrke eller ett område, t ex tillväxtledarskap eller tillväxtkunskap.

Kunskapspåfyllning är avgörande för att uppnå en medveten medvetenhet. Kunskap ger människor metoder och teoretiska modeller och tränar upp förståelse för samband och slutledningar. Kunskap förflyttar människor uppåt i matrisen oavsett när i livet det sker på erfarenhetsaxeln i matrisen. När kunskapspåfyllning sker inför ett yrkesinträde eller rollinträde hamnar man då i fältet medvetet omedveten.

Pilen med “Praktisk inlärning”
Beskriver människors utveckling av erfarenheter som bygger upp igenkänning utifrån egna upplevelser. Praktisk inlärning bygger upp människors förmågor att utföra arbetsuppgifter på ett önskvärt sätt t ex tillväxtledarskap eller företagsledning.

Alla människor här kommer till en brytpunkt när man börjar fundera på “varför” och hur det kommer sig. Här kan alla se och höra men man saknar något att hänga upp det som sker och kunna förklara för sig själv. Vi är då i fältet omedvetet medvetna. 

Vi behöver både praktisk erfarenhet och teoretiska kunskaper inom det område och i den roll som vi verkar inom för att uppnå en medveten medvetenhet.

Tillväxt är bra för både människor och företag

Tony Wetter, vd och tillväxtkonsult, Auxentum

Som person drivs jag av nyfikenhet och utveckling. Jag är praktiskt lagd och har alltid haft ett starkt behov av att utveckla nya färdigheter och kunskaper. Människor jag möter beskriver mig som målorienterad, uthållig och som en eftertänksam person. Jag får energi av att bidra till företagets och människors utveckling och det är fantastiskt att se resultat som människor kan uppnå. 

Organisationsutveckling och organisk tillväxt är två nycklar för att skapa utveckling för företag. Under de sista tjugo åren har jag haft fokus på dessa områden och idag kan jag se hur det skapas genom tydlighet, inkludering och fokusering. Det är avgörande att det finns och en medveten medvetenhet i ledningsgruppen och ett engagemang i teamen som grundas av tillväxtledarskapet.