Om Auxentum

Auxentum stödjer företagsledningar med att utveckla hållbar organisk tillväxt

Många företag och organisationer har en inneboende styrka och potential som väntar på att frigöras. De har en kraft som kan skapa positiv förändring och bidra till att medarbetare, ledning och ägare växer och frodas. Inte bara idag, utan även på lång sikt. Vi vet att många företagsledningar också ser denna potential, men att de saknar handfasta verktyg för att utveckla en gemensam bild kring tillväxts grundläggande fundament. Viljan och ambitionerna finns, men ledningen behöver stöd för att utveckla organisationen och dess medarbetare. Det är här som vi Auxentum ofta kommer in i bilden. 

Vi stödjer företagsledningar i arbetet med att skapa hållbar organisk tillväxt. 

Vi jobbar tillsammans med företagsledningen

Vårt uppdrag startar i företagets ledning där vi tillsammans synliggör företagets nuläge och önskade läge utifrån uppsatta tillväxtmål. Med stöd av affärsmodellering skapar vi sedan en gemensam medvetenhet kring organisationens utmaningar, kopplat till flöden mellan produktion, erbjudande och marknaden. 

I över två decennier har vi hjälpt våra klienter att tydliggöra, kommunicera och implementera deras tillväxtresor. Vi har arbetat med hundratals tillväxtresor i mellanstora företag med upp till 250 anställda. Det har givit oss värdefulla erfarenheter som har bidragit till att utveckla konkreta verktyg kopplat till organisationers utmaningar i förändring och deras tillväxt.

Det våra klienter särskilt uppskattar är att vi rör oss mellan strategiska prioriteringar och operativa aktiviteter, alltid med konkreta verktyg och modeller som stöd. Detta i kombination med vår expertis inom affärsutveckling (förändring), affärsmodellering och tillväxtledarskap är vad som gör våra klienter, och Auxentum, framgångsrika. 

Grundare av Auxentum Organisationsutveckling AB

Våra utvecklingsprogram

Tony Wetter, tillväxtkonsult. Civilekonom, Magisterexamen i organisationsutveckling