Verktyg för utveckling
Interpersonal Dynamics Inventory, IDI-360

Utvecklar dig i rollen som tillväxtledare

  • Ditt samspel med andra – Du utvecklar din förmåga att leda och samarbeta bättre och du blir mer medveten om dina unika bidrag till att ni klarar era uppgifter och når organisationens mål.

  • Ditt stöd för utveckling – Du utvecklar din medvetenhet och förstår drivkraften bakom andras beteende och hur du kan stötta och utveckla kollegor och medarbetare på ett konstruktivt sätt.  
  • Din uppmärksamhet – Du utvecklar en medvetenhet om dina styrkor och kvaliteter och hur de ger energi till andra och vad du behöver göra för att inte bli en energitjuv i samarbetet.
  • Förtroende och tillit i grupp – När deltagarna delar IDI-resultaten med varandra sker utveckling i gruppen. Deltagarnas relationer förbättras, missförstånd minskas och effektiviteten stärks påtagligt. 

 

Människor skapar och utvecklar resultat tillsammans

Beteenden utgör ett grundfundament när det kommer till organisationens utveckling och dess leveranser av företagets erbjudanden.  

För att utveckla din egen medvetenhet om vad du bidrar till i mötet med kollegor och medarbetare i organisationen eller i möten med intressenter utanför företaget är IDI ett verktyg som synliggör detta på ett kvalitativt och enkelt sätt. 

För dig som ledare för teamets och organisationens tillväxt  utgör din förmåga att samspela, kommunicera och förstå andras beteenden och behov, en av dina rollkritiska kompetenser som tillväxtledare. 

Det är också högt korrelerat i utfallet av organisationens interna upplevelse-mätningar. 

IDI utvecklar din medvetenhet och du stärker ledningsarbetet

IDI beskriver hur dina respondenter upplever dig i rollen som du har i organisationen.  Ditt IDI-resultat ger dig svar utifrån tre dimensioner i din roll: 

Hur drivande upplevs du? 
Skalan, directiveness, ger dig svar på ditt agerande utifrån risktagande och hänsynstagande. Hur ofta upplevs du, i din roll, sträva efter att aktivt påverka människor eller projekt? 

Hur personlig upplevs du? 
Skalan, affiliation, ger dig svar på ditt agerande utifrån känslosam och ordningsam. Hur ofta upplevs du, i din roll, sträva efter att vara personlig och skapa känslomässig kontakt?

Hur uppmärksam upplevs du?
Skalan, adaptability, ger dig svar på ditt agerande utifrån ditt fokus i samarbeten med andra människor. Hur ofta upplevs du, i din roll, agera utifrån omgivningens behov; individers-, teamets- och organisationens behov eller utifrån dina egna behov. 

Så här arbetar vi med IDI i ledningsgruppen

Licensierade handledare

Våra uppdragsgivare möter endast på professionella och certifierade handledare. Tony Wetter har genomfört IDI återkopplingar sedan 2003 och har återkopplat 1500+ profiler genom åren.  Vid behov av fler handledare har vi ett stort nätverk av erfarna handledare som genomför uppdrag med IDI-instrumentet. Det ger dig trygghet och kvalitet för organisationen och de individer som genomför profilen.