Auxentum stärker företagets hållbara och lönsamma tillväxt

Våra uppdragsgivare är medvetna om att företagets långsiktiga överlevnad är beroende av en hållbar och lönsam strategi. De är medvetna om att strategiskt arbete och strategiutveckling ställer stora krav på människors färdigheter och kompetenser i styrelser och ledningsgrupper.

Med vår arbetsmetod och verktyg – ”Affärsmodellering för hållbar och lönsam tillväxt” – underlättar vi strategiutveckling för styrelser och ledningsgrupper. Metoden ger bl a svar på frågorna; ”Hur kan vi växa?” och framförallt ”Hur kan vi växa på ett hållbart och lönsamt sätt?” 

Vårt verktyg är unikt och bidrar till ökad strategisk fokusering och vi kan garantera er konkreta resultat och bättre underlag för era strategiska beslut när det handlar om tillväxt. Läs mer…

Transformativt ledarskap

Strategiutveckling för hållbar & lönsam tillväxt


Kontakta oss

Strategisk affärsutveckling med affärsmodellerStrategiutveckling för hållbar och lönsam tillväxt

Med en unik och beprövad metod för att utveckla strategier gör vi det enklare för styrelser och ledningsgrupper att utveckla strategier för hållbar och lönsam tillväxt.

Vi vet att företagets långsiktiga överlevnad bygger på en hållbar och lönsam strategi.

Vi inser att många människor upplever strategiskt arbete komplicerat pga dess abstrakta arbetsformat. Med evidensbaserade metoder och verktyg hjälper vi styrelser och ledningsgrupper att skapa bättre resultat.


Läs merImplementera strategier genom att leda människor och företag

Att implementera företagets strategier i organisationen ställer krav på ledarens kompentenser inom förändring, kommunikation, och medarbetarutveckling.

Med evidensbaserade verktyg tränar och utvecklar vi chefer och ledare.

Arbetssättet bygger på mångåriga erfarenheter från egna chefsroller. Vi tänker som chefer och gör arbetet enkelt och begripligt. Vi arbetar utifrån ledarens vardag och vi bidrar till relevant utveckling.


Läs merIndividuellt chefstöd för utveckling och ökad effektivitet

Att leda ett företag och dess medarbetare ställer stora krav på dig som ledare. Utifrån företagets hållbara och lönsamma tillväxt coachar vi dig som chef.

Vi skräddarsyr din utvecklingsplan utifrån dina behov och din kalender.

Vi har mångårig erfarenhet av egna chefs- och ledarroller. Du arbetar tillsammans med en coach som arbetar med just dina frågeställningar i din vardag. Vi coachar, utvecklar och stödjer dig utifrån dina specifika behov.


Läs mer

Vi genomför uppdrag med fokus på strategiutveckling för hållbar och lönsam tillväxt samt ledarutveckling och coachuppdrag för chefer.

Auxentum har hjälpt Hallstahem till ökad tillväxt
AQ
Auxentum har hjälpt Hästens Sängar till ökad tillväxt
ABB
Modern Ekonomi Logga (kopia)
Zoom_logo (kopia)
HK-ENlogo_tvaradig_svartPNG
Nytorps Rör
Granitor logo
canon-logo

Föregående
Nästa